SAL7775, Act: R°356.2 (618 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°356.2  
Act
Date: 1490-04-29

Transcription

2021-02-13 by Karel Embrechts
Alsoe als ten vervolge henricx bericx geleydt/
zijnde nae den rechte van des(er) stadt uut crachte/
van scepen(en) brieven van loven(e) tot alle den/
goeden beide have en(de) erve ond(er) den ande(re)n hubrechts/
en(de) willems maersscalck soe wair die gelegen/
zijn gescreven es geweest met brieve(n) van des(er)/
stadt aen den meye(r) vand(er) gheten oft zijne(n) stadhoude(r)/
tot raetshove(n) hem alle de selve goede te leve(re)n/
en(de) te doen volgen oft den bring(er) der voirs(creven) brieve(n)/
in zijne(n) name ende den voirs(creven) p(er)sone(n) ende/
he(n)ricke loyarts oft zij hen d(aer)tegen hadden wille(n)/
oppone(re)n dach van rechte op heden dienen(de) alhier/
te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(e) doen bescheiden Tot welken dage de voirs(creven)/
p(er)sonen noch nyema(n)t van hue(re)n wegen en es geco(m)/
pareert den voirs(creven) geleidden co(m)pare(re)nde en(de) trecht/
vort v(er)sueken(de) soe hebben de scepen(en) van loven(e)/
yerst aengehoirt bouwen(en) bellens bode te voete/
van des(er) stadt die cleerde bij zijne(n) eede de leve/
ringe ende dach bescheidinge gedaen te zijne ter/
maniss(en) smeyers gewesen met vo(n)nisse(n) datmen den/
voirs(creven) geleidden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude/
inde macht van zijnen scepen(en) brieve(n) beleide/
soe verre het noch voir hen scepen(en) comen es/
eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator