SAL7775, Act: R°368.2 (632 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°368.2  
Act
Date: 1490-05-04

Transcription

2021-02-16 by Karel Embrechts
Alsoe als ten v(er)volghe hee(re)n gielijs de blese(re) geheete(n)/
van bruessele als p(ro)cur(eur) en(de) voirgange(r) sgodshuys/
van vileir die met scepen(en) brieve(n) van loven(e) over/
lang gepass(er)t heeft en(de) houden(de) es aen en(de) op de/
goede hier nae volgen(de) xxviii pet(er)s erflic gescreve(n)/
es geweest met brieven van des(er) stadt aen den/
meye(r) van p(er)weys oft zijnen stadhoude(r) te rosie(re)s/
hem alle de selve goede te leve(re)n en(de) te doen volge(n)/
oft den bring(er) der voirs(creven) brieven in zijne(n) name/
ende janne robiert en(de) zijnen sone oft zij hen d(aer)tege(n)/
hadden willen allege(re)n dach van rechte op heden dienen(de)/
alhier te compare(re)n inde banck voir meye(r) ende/
scepen(en) van loven(e) doen bescheiden Ald(aer) de voirs(creven) jan/
zijn sone noch nyema(n)t van hue(re)n wegen en es/
geco(m)pareert den voirs(creven) hee(re)n gielijse compare(re)nde/
en(de) trecht vort v(er)sueken(de) soe hebben de scepen(en) van/
loven(e) yerst aengehoirt cornelijse reyns bode te/
voete van des(er) stadt die cleerde bij zijnen eede de/
leveringe en(de) dach besceydinge voirs(creven) gedaen te/
zijne ter manissen smeyers gewesen voir een vo(n)nisse/
datmen den voirs(creven) hee(re)n gielijse vanden voirs(creven) goeden/
houden soude inde banck macht van hue(re)n scepen(en)/
brieve(n) beleide soe verre het noch voir hen scepen(en)/
comen es in sca(m)pno martii iiii maii iiii/
Hier nae volgen de goede daer/
questie om es
boven geruert/
Want willem/
Yerst een hof geheeten thof van malechiere mette(n)/
huysen hoven en(de) ande(re)n zijnen toebehoirten gelegen/
tusschen de goede der cap(it)len van s(in)[t] jans te/
luydick en(de) de strate ald(aer) ut habentur ad t(a)le sig(nu)[m] #°/
f(olio) p(re)ceden(ti) =in ista came(r)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator