SAL7775, Act: R°373.3-V°373.1 (649 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°373.3-V°373.1  
Act
Date: 1490-05-08

Transcription

2021-02-17 by Karel Embrechts
Item es te weten(e) dat desen erfpacht spruyten(de)/
compt en(de) bekint wordt inde stadt van alsulken/
vii(½) sacken corens erfpachts als arndt van grootroode/
peter de hane jan de raeymake(re) en(de) meer ande(re)/
den selven janne bekinden met scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) augusti xiii lestleden En(de) soe es/
voirw(er)de en(de) ond(er)sproken tusschen den voirs(creven) sculde(re)n/
en(de) janne dat zij daflegginge sullen moegen/
/ doen als die gebue(re)n sal in alsulken valeu(r)e oft/
de voirs(creven) yerste rinte noch wae(r) in hue(re)n wesen(en)/
valeu(r)e en(de) v(ir)tute en(de) anders niet eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator