SAL7775, Act: R°374.3-V°374.1 (650 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°374.3-V°374.1  
Act
Date: 1490-05-10

Transcription

2021-02-18 by Karel Embrechts
Item hee(r) ende meest(er) lodewijck roelants doctoir/
inden rechten ter eenre en(de) arndt van landen(en)/
wynne des voirs(creven) meest(ers) lodewijcx van zijne(n) wynne hove/
en(de) h goeden te ganssepoele ter ande(r) zijden in/
p(rese)ncia hebben gekint ende geleden dat zij ae(n)gaen(de)/
den cortsele vand(en) pachte en(de) weyhue(re)n der voirs(creven)/
goeden om der schaden wille vand(er) orlogen van s(in)[t]/
andriesmisse lestleden en(de) toecomen(de) en(de) oic vander/
weyhue(re)n vanden selve(n) twee jai(r)en zijn overcomen/
soe hier nae volght Te weten(e) dat de voirs(creven) wynne/
vanden selven twee jai(r)en gheven sal halven pacht/
ende vand(er) weyhue(re)n sal hij dit jair gestaen mett(er)/
helicht en(de) voir toecomen(de) jair sal hij geheele/
weyhue(r) geven It(em) sal de voirs(creven) meest(er) lodewijck alleen(e)/
hebben dit jair alle de wolle vand(er) vijftich scapen/
en(de) xx la(m)me(re)n die hij den wynne gedaen heeft/
en(de) van dan vortaen(e) sal de wynne die houden/
gelijck gewoenlijc es te twee jai(r)en om de helicht/
en(de) sal de wynne meest(eren) lodewijcke geve(n) telken/
paesschen en(de) te loven kermisse eene(n) hamel oft een/
vet lam It(em) als vand(er) bote(re)n en(de) kese die de/
wynne meest(eren) lodewijcke sculdich es sal hij dit/
jair gestaen mett(er) helicht d(aer)af It(em) es noch voir/
/ w(er)de en(de) ge heeft geloeft de voirs(creven) wynne den/
selve(n) meest(eren) lod(ewijcke) van en(de) mette(n) afvalle vanden/
voirs(creven) scapen die hem comen sal voir zijn deel/
te betalen(e) in afslage van sgheens des hij hem/
sculdich en(de) tacht(er) es bliven(de) de voirs(creven) pechtinge/
and(er)ssins in hue(re)r weerden Ende alle dese voir/
weerden (et)c(etera) cora(m) berghe hermeys eod(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator