SAL7775, Act: R°394.2 (706 of 763)
Search Act
previous | next
Act R°394.2  
Act
Date: 1490-05-29

Transcription

2021-02-20 by Karel Embrechts
Nae dien robin van juecht met drie behoirlijke/
rastemente(n) gevolcht heeft op zeke(r) goede toebehoiren(de)/
gielsoen(e) lenarts bevonden opde borch alhier en(de) de/
conde d(aer)af gedaen opde borch daer de selve goede/
stonden en(de) de voirs(creven) gielson als hij te loven(e) es woe(n)/
achtich es voir seke(r) bet(er)nisse van alsulker quetsue(re)n/
als hem de selve gielson tande(re)n tijden gegeve(n) heeft/
d(aer)af zij met malcande(re)n wae(re)n overcomen als de/
voirs(creven) robijn seyde met eenen wege te melane(n) oft/
x pet(er)s d(aer) voi(r)e te geven(e) Ende de voirs(creven) gielson/
noch nyema(n)t van zijne(n) wegen geco(m)pareert en es/
om de voirs(creven) goede te v(er)antw(er)den soe es bij scepen(en)/
van loven(e) ter manissen smeyers nae dien hen/
gebleken was bij cleernissen gielijs de vos vorst(er)s/
de rastemente(n) ende conde(n) geschiet te zijne ende/
de voirs(creven) robijn naevolgen(de) seke(re)n vo(n)nissen gecleert/
heeft bij eede dat hij te hemweert in gebreke/
en(de) ov(er)comen was te doen(e) eenen wech te melane(n)/
oft te geven(e) x pet(er)s d(aer) voi(r)e sond(er) de costen gewijst/
met vo(n)nisse dat de voirs(creven) robijn zijn geverificeerde/
scult met rechte aen de voirs(creven) gerasteerde goede sal/
moegen v(er)halen ende ofter yet overt sal hij dat/
wed(er)kee(re)n en(de) ofter gebrect sal hij dat vort volgen/
met rechte in sca(mp)no maii xxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator