SAL7775, Act: V°129.5-R°130.1 (194 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°129.5-R°130.1  
Act
Date: 1489-11-10

Transcription

2020-12-15 by Karel Embrechts
Ald(aer) h(er) henrick goffart regulier inden godsh(uyse) van/
coudenb(er)ghe bynnen bruessel en(de) pet(er) de knibbe(re)/
voir den raide vand(er) stadt o(n)tboden hebbe(n) dame/
van cav(er)son en(de) pete(re)n rogiers om van hen ond(er)/
wet gebracht te hebben(e) alsulken erfbrieve als/
de voirs(creven) daem en(de) pet(er) aenveerdt hadden toe/
behoiren(de) gielijse wilen goffart d(aer)af zij seyden/
erfgenamen te zijne seggen(de) dat dat alsoe/
nae recht vanden sterfhuyse behoirde D(aer)tege(n)/
de voirs(creven) daem en(de) pet(er) zeyden dat de voirs(creven)/
wilen gielijs in hen grootelijc gehouden was van/
laken(en) die hij van hen ond(er) hadde en(de) aenveerdt/
/ te bereyden(e) d(aer)aen zij groot v(er)lies hebbe(n) souden en(de)/
alsoe hadde de voirs(creven) wilen gielijs die gebracht/
in handen vanden voirs(creven) pete(re)n en(de) hadde hem geseecht/
dat hij die houden soude te pande hij en woude/
niet dat zij v(er)liesen souden aen hem Met/
meer woirden bij p(ar)tijen gealleg(er)t hebben de voirs(creven)/
pet(er) en(de) adam toegeseeght en(de) aengenome(n) te/
bringen(e) ond(er) wet tot behoef van eene(n) yegelijken/
recht d(aer)toe hebben(de) behoudelijc hen hue(re)n goeden/
rechte in (con)s(ili)[o] opidi p(rese)nt(ibus) buetsele burg(imagistr)[o] hermeys/
hove naus(nydere) scabinis nove(m)br(is) x
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1489-02-19

Transcription

2020-12-15 by Karel Embrechts
Dese br(ieven) zijn gegeve(n)/
ten bevele va(n) pete(re)n/
rogier en(de) ada(m)me va(n)/
cav(er)son jacoppe nollens/
en(de) oft yeman(de) and(er)s/
d(aer) e(n)nich recht toe/
hadde d(aer) hebbe(n) gelooft/
de selve peter roegier/
en(de) henr(ic) ingeram/
ind(ivisim) voir inne te staen(e)/
p(rim)[us] act(um) febr(uarii) xx a(nn)[o] lxxxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator