SAL7775, Act: V°135.3 (208 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°135.3  
Act
Date: 1489-11-16

Transcription

2020-12-16 by Karel Embrechts
Item jan roubloet sone wilen stevens in p(rese)ncia/
heeft bekint v(er)cocht te hebben(e) gorde roubloet/
zijne(n) brued(er) alle alsulke haeffelijke en(de) erffelijke/
goede waer die bynne(n) braba(n)t gelegen zijn als/
hem bleve(n) en(de) v(er)storve(n) zijn nae de doot des/
voirs(creven) wilen zijns vaders wilen katline(n) van/
ijse(re)n zijnd(er) moed(er) oft van enige(n) ande(re)n vriende(n)/
oft magen van besijden inde selve have en(de)/
erve pro p(re)cio de quo sat(is) Ende heeft d(aer)om/
gecedeert getra(n)sporteert en(de) ov(er)geg(even) den voirs(creven)/
gorde alle trecht en(de) actie hem co(m)peteren(de) inde/
selve goede geloven(de) hem tzijnd(er) maniss(en)/
vand(en) o(n)beruerlijken goeden ad mo(nitionem) altijt genoech/
en(de) vestich(eit) te doen(e) et tantu(m) p(ro)ut cor(am) b(er)ghe/
hermeys nove(m)bris xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator