SAL7775, Act: V°148.4-V°149.1 (227 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°148.4-V°149.1  
Act
Date: 1489-11-20

Transcription

2020-12-20 by Karel Embrechts
Condt zij allen lieden dat daneel huygen sone/
wilen jans in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint/
genomen te hebben(e) tegen reyne(re) vand(er) bauwette(n)/
thoff desselfs reyners geh(eten) thof vand(er) bauwette(n)/
gelegen inde p(ro)chie van wavre met alle zijne(n)/
toebehoirten Te houden te hebben en(de) te wynne(n)/
van meye lestleden eenen t(er)mijn van xii jai(r)en/
lanck due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel/
vervolgen(de) elcx jairs dae(re)nbynne(n) [de wynnen(de) land(en)] om ende/
voir de helicht vand(en) vruchten d(aer)op wassen(de)/
die zij te samen opt velt deylen [sulle(n)] over hoop It(em)/
en(de) alst gedeylt sal zijn sal de wynne(n) zijns meest(er)s/
helicht voir inne vue(re)n It(em) sal de wynne(n) de voirs(creven)/
lande wel en(de) loflijc wynnen en(de) werven gelijc/
reengenooten boven en(de) beneden It(em) sal de voirs(creven)/
reyne(r) behouden int voirs(creven) hof drie came(re)n en(de)/
de solders uuytgescheiden de(n) solde(r) bove(n) de p(er)de/
en(de) boven de ove(n)boere en(de) den cleyne(n) p(er)tstal van/
eene(n) p(er)de en(de) tduyfhuys mette(n) duyven [die] acht(er)/
/ messie te v(er)kee(re)n [sulle(n) moege(n)] payselijck en(de) vredelijck en(de) de/
nyeuwe schue(r) It(em) sal de wynne(n) de huysingen ond(er)/
houden vand(er) onderst(er) rijkelen ned(er)weert en(de) alle/
den leem naed(er) halen diemen totten hove behoeve(n)/
sal It(em) sal de wynne noch alle jai(r)e sculdich zijn/
te leve(re)n duyse(n)t coopwalms en(de) sal den deckers/
en(de) pleckers den mo(n)tcost gheven en(de) de meest(er) sal/
de dachue(re)n betalen It(em) es cond(ici)[e] dat de wynne/
sal hebben alle dappelen en(de) half de peren ende/
tsteenh ooft dat aen thuys vand(er) bauwetten staet/
sond(er) den ond(er)sten bogaert inden beempt gelegen/
die reyne(r) te hemweert houden sal It(em) sal de/
wynne hebben alle de beemde den voirs(creven) reyne(r)/
toebehoiren(de) gelegen op dblock van graven en(de)/
noch iii(½) dach(mael) beemps gelegen tusschen beyde/
wave(r) bij alsoe dat de wynne sal sculdich zijn/
te betalen(e) eene(n) rinschguld(en) d(aer)uuyt gaen(de) It(em) sal/
de wynne alle jai(r)e voir uuyt hebben een block gelege(n)/
voir de porte aen den wijngaert It(em) sal de wynne/
sculdich zijn alle jai(r)e te mergelen ii boend(er) lants/
en(de) d(aer) voi(r)e sal hij hebben alle jai(r)e van zijne(n) meest(er)/
iii mudden even(en) wav(er)ssche mate It(em) noch sal de/
voirs(creven) wynne(n) hebben dbosch vand(er) bauwetten en(de)/
pasturaige ond(er) thoff om die te ettene met/
zijnen beesten sond(er) dat de voirs(creven) wynne niet d(aer)uuyt/
houwen en mach egheen hout in gheend(er) manie(re)n/
sond(er) argelist It(em) noch sal de voirs(creven) wynne hebbe(n)/
de weyde van beide den beemden ond(er) thoff vand(er)/
bauwetten alle jai(r)e om vii rinschguld(en) en(de) reyne(r)/
sal alle dooft d(aer)af hebben die op dappeleers/
wassen sal sond(er) den wynne yet d(aer)af te hebben(e)/
It(em) es cond(ici)[e] dat de voirs(creven) wynne sal gehoude(n)/
zijn alle jai(r)e te leve(re)n tsaetcoren dat behoeve(n)/
sal tot alle de lande(n) te besaeyen uuytgesceyden/
de leysaet It(em) sal de wynne zijne(n) meest(er)/
alle jai(r)e xii dagen corweyen daert hem ge/
lieven sal It(em) sal de voirs(creven) reyne(r) alle/
jai(r)e van zijnd(er) helicht hebben iii[c] scoove stroos/
half wynt(er) en(de) somer stroos It(em) sal de wynne reyne(re) sculdich sij(n)/
/ te houden(e) een horeveede mette(n) zijne(n) en(de) gelijc/
den zijne(n) en(de) oic ii vercken It(em) sal de wynne int/
voirs(creven) hof oretten laten om redelijc te stroyen tot/
nyeuwen It(em) sal de wynne hebben tgeheel [hof] tzijne(n)/
laste en(de) dat wel verwae(re)n van vie(r) en(de) en sal/
met gheenen keerssen acht(er) stal gaen oft messie/
gaen It(em) sal de voirs(creven) wynne nu t(er)stont int voirs(creven)/
hof trecken en(de) sal deylen mette(n) bate tegen/
zijne(n) meest(er) en(de) hebben de helicht van alle den wynt(er)/
coren(en) ende sal de wynne nu trecken en(de) hebbe(n)/
alle de somervrucht die int voirs(creven) hof es It(em) sal/
de wynne hebbe(n) alletghene dat hij tussche(n) dit/
en(de) oghst sal saeyen en(de) wynne(n) opde lande die/
driesch liggen te weten(e) den aert daer dit/
jair tcoren staen soude sond(er) dat de voirs(creven) reyne(r)/
d(aer)af tooghst yet trecken sal in enig(er) manie(re)n/
It(em) sal de wynne besaeyen den aert met/
somervruchte daer tcoren dit jair gestaen heeft/
en(de) dat sal de voirs(creven) reyne(r) halen en(de) [en(de) de wynne] half en(de)/
half deylen tooghst naistcomen(de) en(de) van dan/
vorts van jai(r)e [te jai(r)e] ter recht(er) helicht sond(er) argelist/
It(em) sal de wynne tzijnen afsceyden(en) de ii aerde(n)/
besaeyt laten die nu te half meye sculdich/
souden zijn besaeyt te zijne te weten(e) den/
wynt(er) aert met wynt(er)coren(en) en(de) den someraert/
met somercoren(en) alsoe zij sculdich zijn te liggen/
en(de) alsoe zij voirmaels gegaen hebben en(de) oic den/
aert mett(er) braken o(m)me met eend(er) voren die oic/
met zijnen afsceyden(en) o(m)me te laten en(de) de messie/
geruymt te laten(e) te zijne(n) afsceyden It(em) selen/
de voirs(creven) p(ar)tijen ten yersten vi jai(r)en [moegen scheid(en)] bij alsoe dat/
de ghene die scheiden wilt dat den ande(re)n een/
half jair te voi(r)en sal cu(n)digen It(em) sullen sal de/
wynne zijn berringe moege(n) neme(n) alo(m)me aen/
de lande en(de) vorlen ter mi(n)ster schade(n) alsoe v(er)re/
die dair es [Inde est fideiussor ada(m) kerrema(n)s f(ilius) q(u)[o]nd(am) joh(annis) et p(rim)[(us)]] cor(am) b(er)ghe naus(nydere) nove(m)br(is) xx
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator