SAL7775, Act: V°149.2-R°150.1 (228 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°149.2-R°150.1  
Act
Date: 1489-11-21

Transcription

2020-12-19 by Karel Embrechts
Allen (et)c(etera) dat h(er) jan van mechelen prieste(r) ende/
lodewijck baets als mo(m)boirs der wettig(er) kinde(re)n/
everarts wilen de pape bij test(ament)e en(de) uuyt(er)sten wille/
/ jouffr(ouwe) cornelien der huysvr(ouw) was des voirs(creven) wilen/
everarts d(aer)toe geordineert en(de) gestelt hebbe(n) geconst(itueer)t/
hee(re)n en(de) meest(ere)n jacoppe boegart doctoir in me/
dicine(n) hue(re)n medemo(m)boir om vand(er) voirs(creven) kinde(re)n/
wegen te v(er)coopen en(de) te v(er)thie(re)n de helicht van eene(n)/
stuxken(en) hoefs toebeh(oirende) den voirs(creven) kinde(re)n gelegen/
ind(er) stadt van antw(er)pen opde lombaerde veste d(aer)af/
dand(er) helicht toebehoirt hee(re)n ja(n)ne de becke(re) oom/
der voirs(creven) kinde(re)n den coope(r) d(aer)af vestich(eit) en(de) guedi(n)ge/
daer en(de) soe dat behoi(r)en sal te doen(e) ende vorts/
d(aer) inne en(de) in des dien aencleeft te doen(e) ende/
te vorde(re)n alle tghene des d(aer)toe behoi(r)en sal en(de)/
de selve mo(m)boirs souden moegen doen waert dat/
zij daer tegewoirdich en(de) voir ooghen wae(re)n Geloven(de)/
de voirs(creven) h(er) jan en(de) lodewijck deselve h(er) jan re/
nu(n)cie(re)nde (et)c(etera) opde v(er)bintenisse van alle den goede(n)/
der voirs(creven) kinde(re)n vast gestentich en(de) van weerde(n)/
te houden alle tghene des bijd(en) voirs(creven) hue(re)n mede/
mo(m)boir in des voirs(creven) es en(de) des dien ae(n)cleeft gedaen/
sal wordden Vercleren(de) alle drie de voirs(creven) mo(m)boirs/
bij hue(re)r bescheidenh(eit) tghene des voirs(creven) es te geschien(e)/
ten meeste(n) orboe(r) en(de) p(ro)ffijte der voirs(creven) kinde(re)n wa(n)t/
soe zij v(er)cleert hebben de voirs(creven) geheele erve/
jairlijcx niet meer ter hueren gulden en/
mochte dan ts(jai)[rs] drie rinschguld(en) en(de) dat tselve/
sal v(er)cocht wordden vi rinschguld(en) erflic cor(am)/
berghe naus(nydere) nove(m)br(is) xxi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator