SAL7775, Act: V°154.2 (234 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°154.2  
Act
Date: 1489-11-24

Transcription

2020-12-23 by Karel Embrechts
Allen (et)c(etera) dat meest(er) wout(er) rotarii van hoeye/
meest(er) in arten heeft geconst(itueer)t sond(er) e(n)nich/
wed(er)roepen janne rotarii zijnen brued(er) om/
te moegen v(er)setten v(er)coopen xx mudden/
spelten erfpachts en(de) rinte(n) en(de) die besetten/
en(de) te bevestigen en(de) te verond(er)panden(e)/
op alle der selv(er) gebruede(re)n goede soe wair/
die ond(er) de chastelrie van hoeye gelegen/
zijn oft bevonde(n) sullen moegen wordden/
oft op enige van dien daer de coope(re)n/
de voirs(creven) xx mudde spelten coopen(de) te vrede(n)/
sullen moegen wesen den coope(r) d(aer)af be/
hoirlijke guedinge en(de) vestich(eit) te doen(e) voir/
hof en(de) hee(re) d(aer)af men de selve goede houden(de)/
es oft daer dat behoi(r)en en(de) behoeve(n) sal/
moege(n) al nae gewoe(n)te en(de) costu(m)e vand(er) plaetse(n)/
daer des te doen(e) sal moegen wesen den/
coope(r) van des voirs(creven) es genoech te doen(e) ende/
wara(n)tscap te lo geloven soe dat den coope(r)/
genoech sal moegen wesen en(de) d(aer)inne en(de)/
des dien e(n)nichssins ae(n)cleven mach generalijc/
en(de) spe(ci)alijc te doen(e) alle tghene des de selve/
soude moegen doen oft hij mette(n) selve(n) zijne(n)/
brued(er) tegewoirdich en(de) voir oogen wae(r) promitte(n)s/
renu(n)c(ians) ratu(m) absq(ue) calculo Geloven(de) tot behoef/
des voirs(creven) cop(er)s dat soe wa(n)neer zij te hoeye/
comen sal en(de) des v(er)socht sal wesen gelijke/
guedinge en(de) vestich(eit) te doen(e) necnon emptori/
p(ro)nu(n)c p(ro)ut extu(n)c semp(er) exinde sat(isface)[re] siquid/
p(ro)ut cor(am) buetsele burg(imagistr)[o] b(er)ghe naus(nydere) nove(m)br(is)/
xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator