SAL7775, Act: V°157.6-R°158.1 (237 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°157.6-R°158.1  
Act
Date: 1489-11-26

Transcription

2020-12-23 by Karel Embrechts
Item hee(re)n jan calentijn arndt van meerbeke en(de)/
symon sampeyn prieste(re)n capellanen der kercken/
van s(in)[te] pet(er)s te loven(e) als meest(er)s vand(er) dist(ri)bucien/
vanden selven capellanen en(de) h(er) pet(er) van cav(er)son/
oic prieste(r) en(de) capellaen der kercken voirs(creven) als/
/ p(ro)cur(eur) der selver dist(ri)bucien in p(rese)ncia hebben gekint en(de)/
geleden gehaven en(de) o(n)tfanghen te hebben(e) van hee(re)n/
wilricke will(elm)i prieste(r) der ordenen van s(in)[te] augustijn/
janne vand(er) donck woute(re)n vanden wouwe(re) ende/
baudewijne de bonte als executeu(r)en vanden test(ament)e/
en(de) uuyt(er)sten wille wilen pet(er)s geheeten vroech op/
de so(m)me van hond(er)t en(de) xxviii rinschgu(l)d(en) te lx pl(a)c(ken)/
tstuc als voir de fondacie van eend(er) weeckmessen ind(er)/
kercken voirs(creven) op s(in)t annen altair ald(aer) tot ewegen/
dagen des goensdaichs gecelebreert te wordden(e) die/
de selve wilen peter in zijnen testame(n)te gemaict/
gelaten en(de) alsoe begheert heeft gedaen te wordden(e)/
voir de salich(eit) zijnd(er) en(de) zijnd(er) vrienden zielen Welke/
erfweeckmesse de voirs(creven) meest(er)s renu(n)cie(re)nde/
inden name en(de) van wegen als voi(r)e voir hen/
en(de) hue(re)n naecomelingen meeste(re)n der voirs(creven) dist(ri)bu/
cien en(de) op de v(er)bintenisse van alle der selv(er) dist(ri)bu/
cien goede tegewoirdich en(de) toecomen(de) geloeft tot/
ewigen dagen alsoe te doen celebre(re)n bijde selve/
capellanen bij orden(en) nae de ordinan(cie) en(de) gewoente/
der selv(er) kercken en(de) nae inhouden en(de) begrijpe/
vanden selve(n) test(ament)e en(de) gheene v(er)suemenisse d(aer)inne/
te laten geschieden op alsulken pene en(de) correctie/
als d(aer)op bij hen geordineert es Scelden(de) mits/
dien volcomelijc quijt de voirs(creven) excecuteurs pro/
mittens non alloqui sed de r(e)cept(is) insta(r)e et war(ans)/
cor(am) b(er)ghe hove nove(m)br(is) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator