SAL7775, Act: V°160.5-R°161.1 (245 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°160.5-R°161.1  
Act
Date: 1489-11-28

Transcription

2020-12-22 by Karel Embrechts
Alsoe als ten v(er)volge jans van udekem als man/
en(de) mo(m)boir jouffr(ouwe) katline(n) beyardt zijnd(er) huysvr(ouwe)/
en(de) stevens beyardt huers brued(er)s geleydt zijnde/
/ nae den rechte van des(er) stadt uuyt crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) tot alle den goeden beide have en(de)/
erve jans wilen vanden putte geheeten smet ende/
henricx clouwens soe waer die gelegen zijn gescreve(n)/
es geweest met brieve(n) van des(er) stadt [aen den meye(r) van hale(n) oft zijne(n) stadh(ouder) te winge] hen alle de/
selve goede te leve(re)n en(de) te doen volgen oft den bring(er)/
der voirs(creven) brieven in hue(re)n name ende den kinde(re)n der/
voirs(creven) wilen jans en(de) henricx oft zij tegen de voirs(creven)/
leveri(n)ge yet hadden willen allege(re)n dach van rechte/
alh(ier) te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loven(e) op heden dienen(de) doen bescheiden Ald(aer) de/
voirs(creven) kinde(re) noch nyema(n)t van hue(re)n wegen en es/
geco(m)pareert den voirs(creven) geleidden co(m)pareren(de) ende trecht/
vort v(er)sueken(de) soe hebben de scepen(en) van loven(e) yerst/
aengehoirt tyeboute steenweechs bode te voete/
van des(er) stadt die cleerde bij zijnen eede de leveri(n)ge/
en(de) dach bescheidinge behoirlijc gedaen te zijne ter/
maniss(en) smeyers gewesen voir een vo(n)nisse datmen/
den voirs(creven) geleydden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude/
inde macht van hue(re)n scepen(en) brieve(n) beleide soe v(er)re/
het noch voir hen scepen(en) comen es in sca(m)pno/
cor(am) o(mn)ibus dempt(is) hove donck nove(m)br(is) xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator