SAL7775, Act: V°165.4-R°166.1 (254 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°165.4-R°166.1  
Act
Date: 1489-12-02

Transcription

2020-12-22 by Karel Embrechts
It(em) he(n)ricus smeyers geheeten mahoins meye(r)/
en(de) pechtene(r) der hee(re)n van s(in)[t] jans ewa(n)geliste(n)/
te luydick in hue(re)n hove te nethen(en) in p(rese)ncia/
heeft gekint en(de) geleden dat hem jan de wair/
seghe(re) sone wilen arnts te vollen v(er)nuecht/
en(de) betailt heeft alle alsulken erfpachten en(de)/
pechtinge(n) vand(er) thiende(n) van zijne(n) hove te/
nethene(n) gedragen(de) viii(½) mudden corens tsjaers/
vallen(de) s(in)[te] andriesmisse en(de) iiii(½) rinschguld(en) te/
lx pl(a)c(ken) tstuc vallen(de) te kers(mis)s[e] en(de) te paesschen als/
hij uut saken van zijnd(er) voirs(creven) pechtingen heffen(de)/
es opde voirs(creven) goede desselfs te weten(e) tvoirs(creven)/
coren van s(in)[te] andriesmisse lxxxviii en(de) lxxxix/
dein(de) dict(um) joh(ann)em wairseghe(re) penitus quitan(dum)/
promittens non alloqui sed war(ans) p(ro)ut/
En(de) de voirs(creven) he(n)rick mahons heeft noch/
gekint dat hem de voirs(creven) jan noch v(er)nuecht/
en(de) gecontenteert heeft vand(er) thiende(n) van/
ii boend(er) lants die hij v(er)cregen heeft zedert/
/ der pechtinge(n) aen henricke gedaen vanden geheele(n)/
t(er)mijne en(de) dat de selve jan vand(er) pechtingen jairlijcx/
niet meer gheve(n) en sal vand(en) selven ii boend(er)/
d mair die den voirs(creven) t(er)mijn vand(er) pechtinge(n) bynne(n)/
hebben sond(er) d(aer)af enige thiende te hebben(e) de quo/
sat(is) p(ro)ut cor(am) hermeys donck dece(m)br(is) ii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator