SAL7775, Act: V°166.1 (256 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°166.1  
Act
Date: 1489-12-03

Transcription

2020-12-22 by Karel Embrechts
Alsoe als ten v(er)volge gords bubbele(re) geleydt zijnde/
nae den rechte van des(er) stadt uut crachte van scepen(en)/
brieven van loven(e) tot alle den goeden beyde have/
en(de) erve ond(er) den ande(re)n henricx wilen toppens/
bertelmeeus wilen velthane geheeten van rode/
en(de) bertelmeeus wilen cillen wair die gelegen/
zijn gescreven es geweest met brieve(n) van des(er)/
stadt aen den meyers van buedinge(n) oft hue(re)n/
stadhoude(re)n hem alle de selve goede te leve(re)n/
en(de) te doen volgen oft den bring(er) der voirs(creven) brieve(n)/
in zijne(n) name ende den huysvrouwe(n) der/
voirs(creven) p(er)sone(n) en(de) hue(re)n kinde(re)n dac oft zij hen d(aer)tege(n)/
hadden willen allege(re)n dach van rechte alhier/
te co(m)pare(re)n op heden dienen(de) inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loven(e) doen bescheiden Tot welken/
dage de voirs(creven) p(er)sone(n) noch nyema(n)t van hue(re)n/
wegen en zijn geco(m)pareert den voirs(creven) geleidden/
co(m)pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) soe hebben/
de scepen(en) van loven(e) yerst ae(n)gehoirt gielijse eve/
loege bode te voete van des(er) stadt die cleerde/
bij zijne(n) eede de leveri(n)ge en(de) dach bescheidi(n)ge/
voirs(creven) geschiet te zijne ter maniss(en) smeyers/
gewesen met vo(n)nisse datmen den voirs(creven) ge/
leidden vanden voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht van zijne(n) scepen(en) brieve(n) soe v(er)re het noch/
voir hen scepen(en) comen es in sca(m)pno cor(am)/
abs(oloens) berghe hermeys hove dece(m)br(is) iii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator