SAL7775, Act: V°169.2 (262 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°169.2  
Act
Date: 1489-12-05

Transcription

2020-12-23 by Karel Embrechts
Alsoe als ten vervolge willems van wilie die/
met scepen(en) brieve(n) van loven(e) heeft en(de) houden(de)/
es aen en(de) op de goede hier nae bescreve(n) eemo(n)ts/
wilen roelants gelegen te gottekem xii mudde/
corens erfpachts gescreve(n) es geweest met brieve(n)/
van des(er) stadt aen den meye(r) van yncourt oft zijne(n)/
stadhoude(r) te gottekem hem alle de selve te leve(re)n/
en(de) te doen volgen oft den bring(er) der voirs(creven) brieve(n)/
in zijne(n) name ende der weduwe(n) des voirs(creven) wilen/
eemonts en(de) lodewijcke van maerbeke hue(re)n man/
oft zij hen d(aer)tegen hadden wille(n) oppone(re)n dach/
van rechte op heden dienen(de) alh(ier) te compare(re)n inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) doen be/
scheiden Tot welken dage de voirs(creven) gehuysschen niet/
en zijn geco(m)pareert den voirs(creven) willem(me) compare(re)nde/
en(de) trecht vort v(er)suekende soe hebben de scepen(en)/
van loven(e) yerst aengehoirt woute(re)n van boe(n)rode/
bode te voete van des(er) stadt die cleerde bij zijne(n)/
eede de leveri(n)ge en(de) dach besceydinge voirs(creven)/
geschiet ter manissen smeyers gewesen met vo(n)/
nisse datmen den voirs(creven) geleidden [willem(me)] vanden voirs(creven)/
goeden houden soude inde macht van zijne(n)/
scepen(en) brieve(n) soe v(er)re het noch voir scepen(en)/
comen wae(r) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator