SAL7775, Act: V°172.1 (269 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°172.1  
Act
Date: 1489-12-05

Transcription

2020-12-23 by Karel Embrechts
Ald(aer) voir den raide vand(er) stadt comen zijn jan/
storre joha(n)nes en(de) gheert vasont gebruede(re)n/
te kynne(n) geven(de) hoe andries wilen storre en(de)/
clere(n) vasont zijne huysvr(ouwe) te kynne(n) geven(de)/
hoe de voirs(creven) wilen gehuysschen jonghe weesen/
acht(er) gelaten hadden begeren(de) en(de) versueken(de) d(aer)om/
aen de stadt die ov(er)ste mo(m)boirs zijn van allen/
weesen p(ro)visie(n) en(de) mo(m)boirs d om de voirs(creven) kinde(re)/
en(de) weesen en(de) hue(r) goede ten meesten p(ro)ffijte te/
rege(re)n geordineert en(de) gestelt te wordden(e) Soe/
zijn bijd(er) selv(er) stadt tott(er) mo(m)borien geordineert ge/
deputeert en(de) geauctoriseert vand(er) stadt wegen/
goirdt vand(en) berghe en(de) (christ)iaen(en) de nausnijde(re) scepen(en)/
jan van storre brued(er) des voirs(creven) wilen andries/
ja(n)nes en(de) gheerdt vasont gebruede(re)n der voirs(creven)/
wilen clee(re)n om de selve kinde(re) en(de) hue(r) goede/
bij hen oft den ghene(n) die zij d(aer)toe co(m)mitte(re)n/
sullen geregeert te wordden(e) op goede rekeni(n)ge/
die zij oft hue(r) geco(m)mitteerde d(aer)af sculdich sulle(n)/
zijn te doen(e) in (con)s(ili)[o] opidi julii xxix dece(m)br(is) v
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator