SAL7775, Act: V°178.3-R°179.1 (278 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°178.3-R°179.1  
Act
Date: 1489-12-09

Transcription

2020-12-27 by Karel Embrechts
Item magriete vand(er) braken wed(uw)[e] henricx/
wilen v(er)berct smet ter eenre arndt v(er)berct/
sone der voirs(creven) wilen henr(icx) en(de) magrieten prius/
ema(ncipa)[tus] he(n)ricus vand(er) vloet als man en(de)/
mo(m)boir marien v(er)berct zijnd(er) huysvr(ouwe) sust(er) des/
voirs(creven) arnts voir hen en(de) inden name en(de) van/
wegen magrieten v(er)berct ond(er) hue(r) dage zijnde/
ter ande(r) zijden in p(rese)ncia hebben gekint ende/
geleden dat zij aengaen(de) den goeden gebleve(n)/
nae de doot en(de) aflivich(eit) des voirs(creven) wilen he(n)ricx/
en(de) die den voirs(creven) kinde(re)n comen en(de) v(er)sterve(n) souden/
moegen nae de doot en(de) aflivich(eit) der voirs(creven) magriete(n)/
met malcande(re)n overcomen en(de) mynlijc eenswordde(n)/
en(de) v(er)accordert zijn ind(er) manie(re)n hier nae v(er)clairt Te/
weten(e) dat de voirs(creven) kinde(re) alle de selve goede hoe/
danich die zijn waer die belegen zijn oft be/
vonden sullen moegen wordden nu t(er)stont aenveerde(n)/
hantplichten en(de) gebruyken sullen gelijc hue(r) p(ro)pre/
/ erve en(de) dat de voirs(creven) magriete de moed(er) hue(r) tocht/
in dien afgaen renu(n)cie(re)n en(de) v(er)thijen sal tot behoef/
der selver kinde(re)n der welker zij mits des(er) afgaet/
renu(n)cieert en(de) v(er)thijdt Des sullen ter ande(r) zijden/
de voirs(creven) kinde(re) der voirs(creven) hue(r) moed(er) inde stat der/
voirs(creven) tocht jairlijcx geven de so(m)me van vijftich hollan(sche)/
guld(en) te xvi st(uvers) tstuc tres pl(a)c(cas) pro stu(fero) alle jai(r)e te/
kersmisse te betalen(e) alsoe langhe de voirs(creven) ma/
griete(n) leven sal ende niet lange(r) dierste betali(n)ge/
van kersmisse over een jair naistcomen(de) Voir welke/
rinte de voirs(creven) kinde(re) hue(r) vand(en) selven goeden/
ter meerd(er) vestich(eit) in handen laten sullen alsoe vele/
brieve van alsoe vele erfgoede(n) en(de) rinten als de/
selve rinte gedraicht ende sal de selve moeder/
kuese hebben jairlijcx om de selve rinte aen en(de)/
mette(n) voirs(creven) erfbrieve(n) te v(er)halen oft aen de voirs(creven)/
hue(re)r kinde(re)n liven en(de) goeden oft aen beide soe v(er)re/
zij mette(n) eene(n) niet toe en quame behalve(n) dat/
de voirs(creven) kinde(re) altijt met eene(n) betalen(en) gestaen/
sullen promitten(tes) ratu(m) necnon alter alteri semp(er)/
sat(isface)[re] siquid p(ro)ut It(em) es voirw(er)de oft de voirs(creven) magriete/
de docht(er) met des(en) tractate tot hue(re)n dagen comen/
zijnde niet te vreden wesen en woude dat zij/
alsdan sal staen op hue(r) lantrecht cor(am) hove naus(nydere)/
dece(m)br(is) ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator