SAL7775, Act: V°188.2-R°189.1 (304 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°188.2-R°189.1  
Act
Date: 1489-12-17

Transcription

2020-12-30 by Karel Embrechts
Nae dien ten v(er)sueke der weduwen jans wile(n)/
de ruyte(re) diemen hiet van bruessele en(de) henricx/
huers soens ons(er) ingeseten porte(re)n met brieve(n)/
van des(er) stadt gescreve(n) es geweest aen den meye(r)/
van herent oft zijne(n) stadhoude(r) te winxele dat/
hij ontslaen en(de) ontraste(re)n soude alsulke afge/
houwen eycken als zij hadden doen afhouwe(n)/
liggen(de) van zijne(n) vorlen zom opden gront en(de)/
zom op jans m(er)tens goede die de selve jan/
m(er)tens hadde doen beslaen bij alsoe oft de/
/ voirs(creven) jan m(er)tens hem d(aer)tegen hadde willen oppone(re)n/
dat hij des comen wae(r) alhier inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) daer de selve porte(re)n/
te rechte behoirden Soe es op heden comen de selve/
jan mertens en(de) heeft ald(aer) doen seggen dat/
de voirs(creven) eycken bijd(er) voirs(creven) katline(n) en(de) hue(re)n/
sone afgehouwe(n) wae(re)n vand(en) gronde den voirs(creven)/
m(er)ten(en) toebehoiren(de) dwelc hij opden gront p(rese)nteerde/
te bewijsen(e) sustine(re)nde mits dien dat hij gere(n)/
voyeert soude wordden ter plaetsen daer den/
selve(n) gront gelegen was D(aer)tegen de voirs(creven)/
porte(re)n deden seggen datmen niet bevi(n)de(n)/
en soude dat de selve eycken wae(re)n gehouwe(n)/
vand(en) gronde des voirs(creven) m(er)tens mair dat/
die gestaen hadden opden gront der voirs(creven) porte(re)n/
sustine(re)nde mits dien dat de voirs(creven) m(er)ten sculdich/
soude zijn tselve rasteme(n)t af te doen(e) Met/
meer woirden bij p(ar)tien in wed(er)zijd(en) gealleg(er)t/
es bij scepen(en) van loven(e) ter maniss(en) smeyers/
gewijst met vo(n)nisse dat zij de sake en(de) p(ar)tien/
re(n)voye(re)n ter plaetsen daer den gront es gelege(n)/
in sca(m)pno cor(am) om(n)ibus de(m)pt(is) scoonvorst hermeys/
eodem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator