SAL7775, Act: V°189.3-R°193.1 (307 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°189.3-R°193.1  
Act
Date: 1489-12-17

Transcription

2020-12-26 by Karel Embrechts
Condt zij allen lieden dat gheerdt vande(n)/
berghe sone gheerts in p(rese)ncia heeft genome(n) ende/
bekint genome(n) te hebben(e) tegen machiele/
van stertbeke profsts des cloost(er)s vand(er) came(re)n/
thoff des voirs(creven) cloost(er)s mette(n) huysen schue(re)n en(de)/
stallen d(aer)op staen(de) mette(n) bog(ar)de wynnen(de) lande/
beemden eeusselen en(de) allen zijne(n) ande(re)n toebehoirte(n)/
/ gelegen inde p(ro)chie van cu(m)ptich bij thiene(n)/
mett(er) thienden ald(aer) den voirs(creven) cloost(er) toebehoiren(de)/
It(em) drie dachwande(n) lants luttel myn oft meer/
gelegen inde voirs(creven) p(ro)chie opt velt geheeten den/
zegelberch aen den monicdriesch tusschen de/
goede des cloost(er)s van vrouwe(n)p(er)cke in beyden/
zijden It(em) ii(½) dach(mael) lants paulo gelegen inde/
selve p(ro)chie en(de) opt selve velt aent peerts/
kerchof tussche(n) de goede des voirs(creven) cloost(er)s van/
vrouwe(n)p(er)cke in deen zijde en(de) de goede geheeten/
des vos kinde(re) in dande(re) It(em) iiii dach(mael) lants paulo/
gelege(n) inde voirs(creven) p(ro)chie boven den wijngart/
tusschen de goede des voirs(creven) cloost(er)s van vrouwe(n)/
p(er)cke in beyd(en) zijden It(em) d(aer)bij opt selve velt/
aen den wijng(ar)t voirs(creven) drie dach(mael) lants paulo/
gelegen tusschen de goede des voirs(creven) gielijs/
robbijns des jonghen in deen zijde en(de) de goede/
van vrouwe(n)p(er)cke in dande(re) It(em) opt tselve velt/
twee dach(mael) v lants luttel myn oft meer die/
v(er)cregen wae(re)n tegen gielijse robbijns den oude(n)/
gelege(n) tusschen de goede van vrouwe(n)p(er)cke en(de)/
de goede scloost(er)s van bethleem aen de segel/
berchstrate It(em) opt selve velt drie dach(mael) lants/
paulo oic gecregen tege(n) den selve(n) gielijse gelege(n)/
tusschen de goede arnts coers en(de) de goede des/
cloost(er)s van vrouwe(n)p(er)cke It(em) iii(½) dach(mael) lants paulo/
gelege(n) inde voirs(creven) p(ro)chie opt velt geheeten/
tvroenhof velt acht(er) dbliden hof nu geheete(n)/
srademakers hof tusschen de goede reyners/
leema(n)s en(de) de goede jans vand(er) lynde(n) It(em) op/
tselve velt vii dach(mael) lants paulo comen(de) lanx/
mett(er) eenre zijnde aen de gheerstrate It(em) vii dach(mael)/
lants paulo gelegen opt selve velt aen de voirs(creven)/
iii(½) dach(mael) lants mett(er) eenre halv(er) zijden comen(de)/
metten eenen ynde ond(er) de goede hubrechts/
corfs geheeten de coste(re) It(em) opten hamelberch op/
tselve velt twee dach(mael) lants paulo tussche(n)/
/ de goede scloost(er)s van ynden en(de) de goede der tafele(n)/
van thienen It(em) opt selve velt een dach(mael) lants/
gelegen aen den breemacker tusschen de goede/
jans de smet en(de) de goede pet(er)s vand(en) putte/
It(em) ii(½) dach(mael) lants paulo gelege(n) opt galgevelt/
bijd(er) galgen tusschen de goede willems wittema(n)s/
en(de) den wech ald(aer) geheeten den heerwech It(em) opt/
selve velt aen de langhe haghe een dach(mael)/
lants paulo gelegen tusschen de goede henricx/
janne(n) It(em) op tvelt geheeten tomveldeken een/
dach(mael) lants paulo gelegen tusschen de goede jans/
vand(er) lynden comen(de) metten eene(n) ynde aen/
haghe ald(aer) It(em) acht(er) amelrijcx hoff acht(er) dane(n)/
broeck iii(½) dach(mael) lants paulo tusschen tvoirs(creven)/
amelrijcx hof Ende alle dit voirs(creven) lant sal de/
wynne moeten laten ten ynde zijns t(er)mijns/
hier nae bescreve(n) wel en(de) loflijc met rogghe/
besaeydt en(de) op zijne vie(r) tijdige voe(re)n gedreve(n)/
It(em) vie(r) dach(mael) lants paulo gelegen acht(er) wout(er)s/
heyma(n)s opt grijpvelt tusschen de goede der/
cap(it)len van hoxsem en(de) de goede der tafelen/
van thienen It(em) drie dach(mael) lants paulo gelege(n)/
opt selve velt die tegen den voirs(creven) gielijse/
robbijns den ouden v(er)cregen wae(re)n tusschen de/
goede jans wilen van oppendorp en(de) de strate/
ald(aer) aen tdorpschegat It(em) opt selve velt vie(r)/
dach(mael) lants paulo daer den wech doir gheet/
alsmen te thiene(n) weert gaet tussche(n) de goede/
des cloost(er)s van vileir en(de) de goede des nuws/
cloost(er)s van thiene(n) It(em) een dach(mael) lants paulo/
gelegen opt selve velt inde stat geheete(n) grondeloes/
comen(de) mette(n) eene(n) ynde aen de grijpveltstrate/
en(de) mette(n) ande(re)n ynde aen de goede scloosters/
van gruene(n)dale en(de) mett(er) eenre zijden d/
aen de goede des voirs(creven) cloost(er)s van ynden It(em)/
v dach(mael) lants paulo gelegen opt selve velt/
in grondeloes voirg(eruert) tusschen de goede des/
/ voirs(creven) cloost(er)s van gruene(n)dale en(de) de goede der/
tafelen van thiene(n) voirs(creven) It(em) vi dach(mael) lants paulo/
gelegen opt selve grijpvelt aen tshertoge(n)wouw(er)strate/
ald(aer) men ten wuw(er) weert gaet tussche(n) de goede/
meest(er)s roelants scoelmeest(er)s van thiene(n) en(de) de/
goede des cloost(er)s van s(in)[te] berbele(n) dale It(em) opt selve/
velt acht(er) den langhen hof v dach(mael) lants paulo/
die twee stucken te zijne plagen tusschen de/
goede des voirs(creven) cloost(er)s van vrouwe(n)p(er)cke in deen zijde/
en(de) den langhen hof voirs(creven) It(em) vie(r) dach(mael) lants paulo/
gelegen op dlindevelt acht(er) den pots hof tussche(n)/
de goede des cloost(er)s van tshertoge(n)dale en(de) de goede/
des cloost(er)s van ynden It(em) twee dach(mael) lants paulo/
gelegen opt selve velt aen de stat geheeten/
den capuyn It(em) vii dach(mael) lants paulo gelege(n)/
opt voirs(creven) lindevelt tusschen de goede scloost(er)s van/
orienten en(de) de goede scloost(er)s van ynden It(em) vie(r) dach(mael)/
lants paulo gelegen acht(er) stratem comen(de) mett(er)/
eenre zijden aen henricx robijns wijngart en(de)/
de goede der tafelen van thiene(n) en(de) jans vand(er)/
lynden voirs(creven) It(em) iii dach(mael) lants paulo gelegen/
opt velt geheeten dmeerken ond(er) den craeyen/
borne inde hertissien delle tussche(n) de goede/
florijs van hoppelbrugge(n) en(de) de goede jannes/
robijns It(em) vii dach(mael) lants paulo gelege(n) inde/
hertissien delle voirs(creven) ond(er) aen de steyne(n) brugghe/
comen(de) mette(n) eene(n) ynde aen de goede der/
tafelen sheylichs geests van cu(m)ptich en(de) aen den/
wech ald(aer) It(em) vii dach(mael) lants paulo gelegen/
opt selve velt voir wijtbroeck tussche(n) de goede/
jans vand(er) lynden en(de) de goede der cap(it)len van/
hoxhem It(em) op den groote(n) couthe(r) drie dach(mael)/
lants paulo gelege(n) tusschen de goede des cloost(er)s/
van vrouwe(n)p(er)cke in beyden zijden It(em) opten/
breemacker opde heye(n) gelege(n) vii dach(mael) lants/
paulo tusschen de goede henr(ix) janne(n) voirs(creven)/
/ voirs(creven) It(em) vie(r) dach(mael) lants paulo daer de strate doir/
gaet gelegen opt voirs(creven) meerken tussche(n) de/
goede pet(er)s stoutcraens en(de) de goede scloost(er)s van/
vileir It(em) opt velt geheeten tcout(er)ken vie(r) dach(mael)/
lants paulo gelegen tusschen de goede des/
voirs(creven) cloost(er)s van ynden en(de) de goede scloost(er)s van/
bethleem It(em) opt velt geheeten tpapendal een/
dach(mael) gelegen tussche(n) de goede der kinde(re)n vande(n)/
bossche It(em) opt velt geheeten teeuwerswinckel i(½) dach(mael)/
lants paulo tusschen de goede h(er) [henr(ix)] robijns priest(er)s in/
deen zijde It(em) opt velt boven de weemolen acht(er)/
thoff geheeten everarts hoff vi dach(mael) lants paulo/
gelegen in twee stucken d(aer)af vie(r) dach(mael) gelegen zijn/
aen arts hekelmans hoff mett(er) eend(er) zijden ende/
de goede der voirs(creven) tafelen van cu(m)ptich mett(er) ande(r)/
zijden en(de) dande(r) ii dach(mael) comen(de) mett(er) eenre zijde(n)/
aen de goede der selv(er) tafelen van cu(m)ptich ende/
mett(er) ande(r) zijden aen de blocstrate It(em) op eyckvelt/
aen de eycke ii dach(mael) lants paulo gelege(n) bij he(n)ricx/
vanden bossche goede It(em) op tzijpvelt vi dach(mael) lants/
paulo gelege(n) tusschen de goede h(er) henr(ix) robijns voirs(creven)/
in deen zijde en(de) den herwech ald(aer) die van thiene(n)/
te loven weert gaet in dande(re) Ende alle dit voirs(creven)/
lant sal de voirs(creven) wynne sculdich zijn te laten(e)/
ten ynde zijns termijns hier nae bescreve(n)/
geheel brake Naevolgende de weyden inden/
yersten twee dach(mael) beemps paulo gelege(n) bij/
wout(er) heymans ond(er) mete(n)berch tussche(n) de goede/
d(er) voirs(creven) cap(it)len van hoxhem en(de) de goede des/
voirs(creven) cloost(er)s van vrouwe(n)p(er)cke It(em) aen de mole(n)/
toertbeke vie(r) dach(mael) ond(er) elsbroeck en(de) beempt/
gelegen tusschen de goede willems van kersbeke/
en(de) de goede der vroechmessen vand(er) capelrien van/
cu(m)ptich It(em) acht(er) danenbroeck voirg(eruert) aen de/
reestrate een dach(mael) beemps tussche(n) de goede des/
heylichs geests van loven(e) en(de) de goede der erfgename(n)/
/ claes vand(er) monick gelijck alle de voirs(creven) goede/
gelegen zijn inde p(ro)chie van cu(m)ptich paulo ind(er)/
maten houden(de) hem ald(aer) genoech bewijst Te/
houden(e) te hebben(e) te wynnen(e) en(de) te besitten(e) van/
kersmisse naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van xii jai(r)en/
lang due(re)nde emp(er)lijck volgen(de) elcx jairs hie(re)nbynne(n)/
om lxx mudden rogs thiensch en(de) op swynne(n) cost/
te thiene(n) te leve(re)n altoes ts(in)t andriesmisse vallen(de)/
en(de) te kersmisse te betalen(e) en(de) eene(n) cheynsguld(en)/
te xxxiii pl(a)c(ken) ten tijde van geldinge(n) gemeynlijck/
te bruessel in borsen gaen(de) goet en(de) geve oft de/
weerde d(aer)af voir den voirs(creven) chijsguld(en) ge(re)kent om(me)/
xix ponde(n) en(de) xvi s(chellingen) pay(ments) telken tijde van geldinge(n)/
gemeynlijck in borsen gaen(de) en(de) twee goede hamele/
goet lijf hebben(de) altoes hie(re)nbynne(n) te kersmisse/
te betalen(e) quol(ibe)t ass(ecutu)[m] Met voirw(er)den dat de/
wynne dyerste jair zijns voirs(creven) termijns te weten(e)/
s(in)[t] andriesmisse xc[o] niet meer gheve(n) en sal/
dan xvi mudden rogs voir tvie(re)ndeel vand(en)/
pachte It(em) tweeste en(de) tderde jair d(aer)naistvolgen(de)/
elcx jairs halve(n) pacht en(de) de naistvolgen(de) ix/
jai(r)en ts(jae)rs lxx mudde(n) rogs It(em) es voirw(er)de/
dat de wynne jairlijcx zijnen t(er)mijn due(re)nde/
alle tstroo vand(en) voirs(creven) lande en(de) thiende(n) comen(de)/
bringe(n) sal moeten int voirs(creven) hoff en(de) mest d(aer)af/
maken en(de) dat vue(re)n opde voirs(creven) goede om de/
selve goede d(aer)mede te mesten(e) te hue(re)n meeste(n)/
p(ro)ffijte ende de voirs(creven) wynne sal tstroo en(de)/
dmest ten lesten jai(r)e zijns termijns voirs(creven) int/
voirs(creven) hof moeten laten It(em) sal de selve wynne/
jairlijcx hierenbynne(n) int voirs(creven) hof moeten/
leve(re)n iiii[c] walme(n) stroos goet en(de) cusbaer/
om de huysinge vand(en) voirs(creven) hove dair mede/
te v(er)decken(e) en(de) alsmen int selve hof decke(n)/
sal soe sal de wynne den decke(re)n hue(r) dachue(re)n/
/ moete(n) betalen en(de) hen hue(re)n mo(n)tcost gheve(n) en(de)/
van allen ande(re)n werke datmen aen de huyse(n)/
vand(en) voirs(creven) hove sal behoeve(n) sal de voirs(creven) wy(n)ne/
den werclueden hue(re)n mo(n)tcost moeten gheve(n)/
en(de) tvoirs(creven) cloost(er) de dachue(re)n betalen Uutgenome(n)/
oft gebuerde dat tvoirs(creven) cloost(er) enige nuwe huysi(n)ge/
ald(aer) hie(re)nbynne(n) uuten gronde dade opmaken/
dat dan de voirs(creven) wynne inde dachue(re)n en(de)/
mo(n)tcost vand(en) werclieden niet gehouden en sal/
wesen It(em) sal de wynne tallen tijden alst ge/
bueren sal den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde m(ijn) vrouwe(n)/
der abdissen des voirs(creven) cloost(er)s en(de) die van hue(re)n/
co(n)vente zijn en(de) de diene(re)n desselfs cloost(er)s/
moete(n) ontfange(n) int voirs(creven) v hof en(de) hen tamelijc/
den mo(n)tcost gheve(n) van spisen en(de) van drancke/
gelijc den dach tidich es en(de) hue(re)n p(er)den even(en)/
hoy en(de) stroo geven It(em) moet de selve wynne/
alle jai(r)e zijne(n) termijn due(re)nde betale(n) alsulken/
erfchijs als uute(n) voirs(creven) goeden sculdich es te gaen(e)/
en(de) dien alsoe te tijde gelden datt(er) den voirs(creven)/
cloost(er) gheenen cost noch last af en sal comen en(de)/
des selen den voirs(creven) wynne jairlijcx hie(re)nbynne(n)/
te baten comen alle de cleyn chijse den voirs(creven)/
hove van des voirs(creven) cloost(er)s wegen toebehoi(r)ende/
It(em) dat de selve wynne jairlijcx hie(re)nbynne(n)/
gheen coren hebbe(n) noch heffen en sal vand(er)/
ghisten hoe wel de wynne dat vortijts/
gehaven heeft It(em) dat de wynne alle de/
v(er)droochde boome(n) opde voirs(creven) goede staen(de)/
sal moege(n) afhouwen en(de) sal voir elke(n) v(er)droochde(n)/
boom moete(n) setten twee groeynde poten vand(en)/
selve(n) aerde It(em) moet de voirs(creven) wynne ten/
lesten jai(r)e zijns voirs(creven) termijns laten alle de/
tru(n)cboome met hue(re)n tidige(n) gheerden It(em) dat/
de selve wynne de voirg(eruerde) goede bynne(n) zijne(n)/
/ voirs(creven) t(er)mijne twee werf wel en(de) loflijc sal moete(n)/
ov(er)mesten ten meeste(n) p(ro)ffijte der voirs(creven) goede en(de)/
dat hij de selve goede bynne(n) den lesten drie/
jai(r)en zijns voirs(creven) t(er)mijns niet en sal moege(n)/
v(er)antzaden Ende oft gebuerde dat god v(er)huede(n)/
wille dat hie(re)nbynne(n) aen de voirs(creven) goede enige/
schade geschiedde van gemeyne(n) orloge oft van/
tempeeste d(aer)af sal tvoirs(creven) cloost(er) den voirs(creven) wynne/
redelijc recompense(re)n en(de) v(er)sien nae gelande datme(n)/
van geliken sijnen gebue(re)n op en(de) tale doen sal/
Oic en sal de voirs(creven) wynne de voirs(creven) goede/
in al oft in [deele] nieman(de) moegen vort uutgeve(n) oft/
bestaden sond(er) conse(n)t en(de) orlof van m(ijn) vrouwe(n) der/
abdissen oft vand(en) profst voirs(creven) ten tijde zijnde/
Ende alle dese voirw(er)den (et)c(etera) Hier voi(r)e es borghe/
als pri(n)cipael gheerdt vand(en) berghe vand(er) des/
voirs(creven) wynne(n) et p(ri)mus cor(am) hove donck/
dece(m)br(is) xvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator