SAL7775, Act: V°205.2 (323 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°205.2  
Act
Date: 1489-12-21

Transcription

2020-12-27 by Karel Embrechts
Item es den voirs(creven) brief bekint te dier meyni(n)gen/
dat de voirs(creven) kinde(re) tallen tijden alst hen belieft/
hen mette(n) voirs(creven) brieve sullen moegen behulpe(n)/
om tgebreck der voirs(creven) pechtinge(n) op alle zijn/
goede beyde have en(de) erve tegewoirdich ende toe/
comen(de) te moegen v(er)halen met allen coste en(de)/
co(m)me(r) d(aer)op geloopen ende te dien ynde dat de/
voirs(creven) wynne hem oft zijn goede aen yeman(de) en/
sal moege(n) v(er)binden oft voir yeman(de) borghe blive(n)/
dwelc hij oic geloeft heeft tacht(er)volgen(e) eisd(em)
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator