SAL7775, Act: V°206.4-R°207.1 (325 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°206.4-R°207.1  
Act
Date: 1489-12-24

Transcription

2021-01-01 by Karel Embrechts
It(em) arndt goetkens geheeten gorijs sone wilen/
gorijs woenen(de) toirbeke die op heden bij m(ijnen) hee(re)/
den p(re)laet van vlierbeke gemaict es desselfs hee(re)n/
meye(r) toirbeke voirs(creven) houthe(m) grymde eleseem/
en(de) d(aer)omtri(n)t gelijc en(de) in ald(er) manie(re)n dat bedie(n)t/
heeft meest(er) anthonijs wilen lenarts in p(rese)ncia/
heeft geloeft den selve(n) p(re)late alle zijn chijse(n)/
erfpachten rinten thienden molen(en) heerlike rechte(n)/
po(n)tpe(n)i(n)gen p(er)tscoren en(de) alle ande(r) vervallen/
m(ijns) voirs(creven) hee(re) toebehoiren(de) inde voirs(creven) plaetsen en(de)/
oic ind(er) stadt van thiene(n) jairlijcx inne te halen(e)/
en(de) die m(ijnen) hee(re) alle jai(r)e s(in)[t] jans(mis)s[e] nae inhoudt/
sijns chijsboecx te betalen(e) soe langhe als hij/
sijn meye(r) wesen sal ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] It(em) sal de/
/ selve arndt gehouden zijn zijnen termijn/
due(re)nde ter stont soe wa(n)neer ond(er) zijne(n) bedrive/
enige po(n)tpe(n)ni(n)ge heerlike rechten p(er)tskue(re)n/
en(de) dier geliken v(er)schijnen de pe(n)ni(n)ge d(aer)af/
comen(de) t(er)stont den voirs(creven) m(ijnen) hee(re) over[te]leve(r)en(e) It(em) es/
voirw(er)de dat de voirs(creven) arndt alle chijse(n)/
rinten en(de) vervalle(n) als voi(r)e die zedert den/
jai(r)e van s(in)[t] andriesmisse lxxxvii lestleden inde/
voirs(creven) plaetsen o(n)betailt uuytstaen dat de selve/
arndt die m(ijnen) hee(re) betalen en(de) uuytreyken/
sal ad mo(nicionem) oft tot sulken termijne(n) als hij met/
m(ijnen) hee(re) ov(er)comen sal ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] cora(m) berghe/
naus(nydere) dece(m)br(is) xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator