SAL7775, Act: V°225.3-V°226.1 (350 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°225.3-V°226.1  
Act
Date: 1490-01-14

Transcription

2021-01-01 by Karel Embrechts
Vand(er) questien die comen es voir den raide vand(er)/
stadt tusschen lodewijke vand(er) borch die ald(aer) o(n)tbode(n)/
hadde eene vrouwe(n) p(er)soen geheete(n) katline(n) pols/
weduwe wilen jans stoocx die vand(en) selve()n lod(ewijcke)/
zeke(r) lande te pachte hielt gelegen ond(er) hulde/
berghe Seggen(de) de selve lodewijck hoe zij zijn/
lande hadde laten liggen al driesch en(de) ongewonne(n)/
en(de) meynde hoe wel hue(r) pechtinge die hue(r)/
man tegen hem gedaen hadde noch duerde zij/
der selver pechtingen o(n)tslagen en(de) ongehoude(n)/
soude zijn mits dat de selve hue(r) man aflivich/
wordden was Beg(er)de d(aer)om dat de selve vrouwe/
alsoe ond(er)wesen wordde dat zij den lande(n) hue(r)/
/ p(ro)ffijt dade als pechteners sculdich wae(re)n van/
doen(e) soe langhe hue(re)n termijn duererde en(de)/
dat zij hem opleyde tghene des zij hem d(aer)af/
tachter was sustine(re)nde dat dat alsoe behoirde/
ende sculdich wae(r) te geschieden(e) te voirde(r)/
want hij huer p(rese)nteerde te doen(e) alsoe men/
bove(n) ende beneden van geliken doen soude/
oft alsoe geordin(er)t soude wordden D(aer)tegen/
de voirs(creven) weduwe seyde dat hue(r) man aflivich/
en(de) inden orloge huer afgeslagen was en(de) dat/
zij hue(r) beesten coeye p(er)den en(de) meest deel/
hue(r) have v(er)loren hadde en(de) was een arm wijf/
dier niet mogelijc en wae(r) de voirs(creven) lande te/
wynnen oft te doen wynne(n) en(de) zij hadde hem/
t(er)stont als hue(r) man aflivich wordden was de/
pechtinge opgeseet sustine(re)nde mits dien d(aer)af onge/
houden te zijne En(de) opde scult dede de selve/
weduwe lesen eene cedulle van div(er)sen coste(n)/
en(de) opde lande gedaen die zij sustineerde dat huer/
de voirs(creven) lodewijck sculdich soude zijn te cortten(e)/
van des zij hem tacht(er) was van voirleden(en) tijden/
D(aer)op lodewijck seyde dat die costen en(de) meer/
ande(r) eens al gerekent hadden geweest en(de)/
afgeslagen sustine(re)nde als voi(r)e dat zij de/
pechtinge souden blive(n) houden(de) en(de) hem in dien/
te voldoen(e) oft zijne(n) moet d(aer)af te hebben(e)/
Te voirde(r) wa(n)t al hadde zij de pechtinge opgeseet/
lodewijck en hadde die niet willen ov(er)neme(n)/
wa(n)t zij selve lande hadde d(aer)bij die zij wel/
en(de) loflijc hadde gewonne(n) en(de) doen wynne(n)/
ende d(aer)toe p(er)de(n) gecocht mits den welken/
zij hem oic sculdich soude zijn te voldoen(e)/
Opde p(rese)ntacie bij hem gep(rese)nteert met meer/
/ woirden ter eend(er) en(de) ter ande(r) zijden gealleg(er)t/
es get(er)mineert ende uuytgesproken dat p(ar)tien/
aengaen(de) hue(re)r questien sullen gaen bij een en(de)/
reken(en) met malcande(re)n overcomen op dat zij/
connen ende bij alsoe zij des niet en ov(er)come(n)/
en(de) lodewijck huer der pechtinge(n) niet en wilt/
v(er)dragen dat de wed(uw)[e] sculdich sal zijn de/
pechtinge te voldoen(e) den t(er)mijn uuyt dat/
die noch duert op de p(rese)ntacie bij lodewijcke/
gep(rese)nteert in pleno (con)s(ili)[o] opidi januarii xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator