SAL7775, Act: V°236.3-R°237.1 (372 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°236.3-R°237.1  
Act
Date: 1490-01-19

Transcription

2021-01-02 by Karel Embrechts
It(em) lodewijck van maerbeke sone wilen pet(er)s/
van mairbeke dien hij hadde van alijten wilen/
coecx voir hem selven en(de) oic inden name/
en(de) van wegen jans van mairbeke zijns brued(er)s/
buyten lants zijnde die hij hierinne geloeft/
heeft te verva(n)gen(e) soe wanneer hij bynne(n) lants/
comen sal zijn ter eend(er) goessen ympens rutgheert/
vand(er) moelen amele ympens zijne huysvr(ouwe) jan/
hanegreefs en(de) johanne ympens zijne huysvr(ouwe)/
gesuste(re)n des voirs(creven) goessens kinde(re)n augustijns/
wilen ympens die hij hadde met zijnd(er) tweest(er)/
huysvr(ouwe) des voirs(crerven) alijten ter ande(r) zijden in p(rese)ncia/
hebben gekint en(de) geleden dat zij met malcande(re)n/
eenswordden en(de) ov(er)comen zijn aengaen(de) den/
huyse geheeten de roose met hue(re)r toebehoirte(n)/
en(de) alle der haven vliegen(de) erve d(aer)inne zijnde/
gebleve(n) van en(de) nae de doot der voirs(creven) alijten/
der pointen en(de) voirw(er)den hier nae v(er)clairt/
/ Te weten(e) dat de voirs(creven) p(ar)tijen hoodelijc de/
voirs(creven) goede vliegen(de) erve ende have d(aer)inne/
zijnde deylen sullen en(de) ofter yema(n)t van hen/
yet uuytgedragen hadde dat sal hij wed(er)om/
in deylingen bringhen niet tegenstaen(de) dat deene/
p(ar)tie meer dan dande(r) d(aer)inne gericht mocht/
zijn nae den la(n)trechte en(de) desgelijcx sullen/
zij oic alle de lasten ende sculden alleenlijc/
den sterhuyse aengaen(de) gelikelijc dragen ende/
betalen ende hebbe(n) malcande(re)n van alle questien/
die zij uuyt saken vand(er) voirs(creven) roosen den goeden/
d(aer)inne zijnde souden moegen eysschen volcomelijc/
quytgescouwen promitten(tes) non alloqui sed war(ans)/
p(ro)ut unicuiq(ue) cor(am) berghe donck januarii/
xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator