SAL7775, Act: V°259.2-R°260.1 (411 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°259.2-R°260.1  
Act
Date: 1490-02-07

Transcription

2021-01-06 by Karel Embrechts
Item peter de snijde(re) barbier ter eend(er) en(de) lodewijck vand(er)/
borch ter ande(r) zijden die tegen malcande(re)n seke(r) de/
dinge en(de) gevecht hebben d(aer)inne elc der voirs(creven) p(ar)tijen/
bijden ande(re)n gequetst en(de) gewont es geweest in/
p(rese)ncia hebben gekint en(de) geleden dat zij met mal/
cande(re)n bij toedoen(e) van vrienden mynlijc eenswordde(n)/
en(de) v(er)accordeert sijn aengaen(de) den selven gevechte/
ind(er) manie(re)n hier nae v(er)clairt Yerst sal de voirs(creven)/
lodewijck voir des voirs(creven) pet(er)s want hij meer/
gequetst es dan lodewijck den selve(n) gheven/
drie rinschguld(en) t(er)stont d(aer)af hij hem bekint v(er)nuecht/
en(de) tot dien betalen en(de) afdoen den meest(er) desselfs/
peters en(de) oic zijns selfs meest(er) sond(er) last des voirs(creven)/
pet(er)s En(de) mits dien hebben de voirs(creven) p(ar)tijen mal/
cande(re)n geheelijc v(er)gheven tghene des zij malcande(re)n/
mesdaen oft messeet moegen hebben in woirden/
oft wercken Scelden(de) de voirs(creven) pet(er) d(aer)af volcomelijck/
quijt den voirs(creven) lod(ewijcke) en(de) alle ande(r) dien dat ae(n)cleve(n)/
soude moegen promitten(tes) non alloqui pro se et suis/
Willende en(de) bege(re)nde de voirs(creven) pet(er) soe v(er)re hij hem/
/ v(er)suemde oft dat enich ande(r) siecte tot zijnd(er) quetsue(re)n/
sloege dat in toecomen(de) tijde bij zijne(n) vriende(n) oft/
naecomelinge(n) d(aer)op gheene soene oft bet(er)nisse d(aer)op/
gedaen en wordde want de selve pet(er) alle tselve/
heeft v(er)gheven cor(am) b(er)ghe donck febr(uarii) vii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator