SAL7775, Act: V°301.3 (487 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°301.3  
Act
Date: 1490-03-08

Transcription

2021-02-03 by Karel Embrechts
Item stas van bolloe woenen(de) inde p(ro)chie van cortbeke/
overloe heeft geloeft voir hem zijnen erve(n) en(de)/
naecomelingen m(er)ten bubbele(re) en(de) zijne(n) naeco/
melingen scadeloes en(de) costeloes te houden(e) en(de)/
to(n)theffen(e) van alsulken halven mudde corens erflic/
als de mo(m)boirs des outaers van ons(er) liev(er) vrouwe(n)/
ind(er) kercken van cortbeke voirs(creven) jairlijcx heffen(de) zijn/
op een stucxken beemps gelegen tov(er)loe opde/
molebeke tusschen de goede sheylichs geest van/
loven(e) in twee zijden de beke ald(aer) opde derde/
zijde en(de) thobbroeck opde vierde zijde wilen toe/
behoiren(de) den voirs(creven) m(er)ten(en) en(de) bij hem v(er)cregen tege(n)/
gielijse wilen van berthem Welc half mudde core(n)s/
den voirs(creven) m(er)ten(en) v(er)swegen was int wairscap en(de) heeft/
den selven beempt alsoe den voirs(creven) heil(igen)geeste over/
gegoet en(de) oft de voirs(creven) m(er)ten d(aer)af hier naemaels/
gepraemt wordde en(de) e(n)nige schade d(aer)om hadde/
dien last heeft de voirs(creven) stas geloeft te dragen(e) cor(am)/
hermeys naus(nydere) m(ar)tii viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator