SAL7775, Act: V°302.3-R°303.1 (491 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°302.3-R°303.1  
Act
Date: 1490-03-09

Transcription

2021-02-06 by Karel Embrechts
Vanden stote opv(er)staen inde banck voir meye(r) ende/
scepen(en) van loven(e) tusschen lodewijcke vand(er) borch/
en(de) der weduwen stoecx zijnd(er) wynnerssen te hulde/
berghe aengaen(de) der wynni(n)gen van seke(re)n landen/
die huer man vanden selven lodewijcke te pachte/
genomen hadde d(aer)op seke(r) t(er)mi(n)acien tusschen de/
selve p(ar)tijen onlancx bijden raide vand(er) stadt gegeve(n)/
wae(re)n d(aer)uut de selve lodewijck hem totte(n) goeden/
der selv(er) weduwen hadde doen leyden voir tvoldoen/
vand(er) selv(er) pechtingen die de voirs(creven) lodewijck sustineerde/
dat de voirs(creven) wed(uw)[e] sculdich soude zijn te voldoen(e)/
naevolgen(de) eend(er) cedullen bij lodewijcke d(aer)op ge/
exhibeert die ond(er) den ande(re)n inhielt dat de voirs(creven)/
wilen huer man des voirs(creven) lodewijcx lande genome(n)/
hadde te pachte den t(er)mijn van xii jai(r)en lang/
dwelc noch zijn soude van m(er)te naistcomen(de) over/
drie jair en(de) dat de selve wed(uw)[e] die acht(er)volgen(de)/
der selver cedullen sculdich soude zijn te volgen wynne(n)/
en(de) te werven gelijc reengenooten en(de) tot hue(re)n af/
scheyden(en) te laten(e) soe sij die ae(n)veerde dDwelc de/
voirs(creven) wed(uw)[e] niet tegenstaen(de) der voirs(creven) t(er)mi(n)acien/
alnoch niet en hadde willen doen mair hadde/
die laten liggen al ongewonne(n) en(de) driesch D(aer)tegen/
de wed(uw)[e] p(rese)nteerde te thoene(n) dat huer man de/
voirs(creven) lande mair ix jair genomen hadde d(aer)af den/
/ t(er)mijn nu uutgaen soude te half m(er)te naistcomen(de)/
sustine(re)nde mits dien dat zij d(aer)mede soude gestaen/
en(de) aengaen(de) der wynni(n)gen en was haer niet/
moegelijck yet totten lande meer te doen(e) dan zij/
gedaen gem(er)ct dat zij gheene p(er)de en hadde/
noch en conste gecrigen En(de) al hadde huer lodewijck/
gep(rese)nteert te doen(e) gelijcmen boven en(de) beneden/
doen soude en hadde hij d(aer)toe haer noyt yet te/
hulpen gegeven oft geboden hopen(de) mits dien oic/
d(aer)af o(n)gehouden te zijne Es nae dien de voirs(creven)/
wed(uw)[e] huers thoens genoech was volcomen bij/
scepen(en) van loven(e) ter manissen smeyers gewesen/
met vo(n)nisse dat de wed(uw)[e] gestaen sal aengaen(de)/
der pechtingen die te houden(e) den t(er)mijn van ix/
jai(r)en en(de) aengaen(de) der wynni(n)gen dat zij d(aer)af/
in wed(er)zijde sullen nemen twee eerdwynne(n) hen/
des v(er)staen(de) en(de) d(aer)mede op en(de) af gaen in (con)s(ili)[o] m(ar)tii/
ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator