SAL7775, Act: V°303.3-R°304.1 (496 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°303.3-R°304.1  
Act
Date: 1490-03-11

Transcription

2021-02-04 by Karel Embrechts
Alsoe als ten vervolge swout(er)s stouten geleydt zijnde/
nae den rechte van des(er) stadt uut crachte van scepen(en)/
brieven van loven(e) tot alle den goeden beyde have/
en(de) erve jans wilen leema(n)s soe wair die gelegen/
zijn gescreven es geweest met brieve(n) van des(er)/
stadt aen den meye(r) van halen oft zijnen stadhoude(r)/
ter nyeuw(er) capellen hem alle de selve goede te/
leve(re)n en(de) te doen volgen oft den bring(er) der voirs(creven)/
brieven in zijnen ende marien der docht(er) des voirs(creven)/
wilen jans oft zij haer tegen de voirs(creven) leveri(n)ge/
hadde willen oppone(re)n dach van rechte op heden/
dyenen(de) inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e)/
doen bescheiden Tot welken dage de voirs(creven) marie/
noch nyema(n)t van hue(re)n wegen en es geco(m)pareert/
den voirs(creven) geleidden co(m)pare(re)nde en(de) trecht vort v(er)sueken(de)/
soe hebben de scepen(en) van loven(e) yerst ae(n)gehoirt/
/ gielijse eveloege bode te voete van des(er) stadt die/
cleerde bij zijnen eede de leveri(n)ge en(de) dach beschei/
dinge behoirlijck gedaen te zijne ter manissen/
smeyers gewesen voir een vo(n)nisse datmen den/
voirs(creven) geleydden vanden voirs(creven) goeden houden soude/
inde macht van zijne(n) scepen(en) brieve(n) beleide soe/
v(er)re het noch voir scepen(en) comen eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator