SAL7775, Act: V°306.1-R°307.1 (500 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°306.1-R°307.1  
Act
Date: 1490-03-13

Transcription

2021-02-10 by Karel Embrechts
Nae dien de mo(m)boirs/
Item jan de becke(re) als man en(de) mo(m)boir magrieten/
vand(er) rijen zijnd(er) huysvr(ouwe) ter eend(er) pet(er) vander/
voeren ende katline vanden velde zijne huysvr(ouwe)/
inden name en(de) van wegen jacops van molle/
sone wilen jans die hij hadde van [vacat]/
zijnd(er) tweest(er) huysvr(ouwe) den welken de selve pet(er)/
en(de) zijne huysvr(ouwe) hier inne geloeft hebben te v(er)va(n)gen/
ende d(aer) voi(r)e inne te staen(e) ter ande(r) zijden in/
p(rese)ncia hebben gekint en(de) geleden dat zij om te/
scouwen(e) alle questien en(de) gedingen die tusschen/
hen in toecomen(de) tijden opverstaen souden moege(n)/
uut saken vand(er) haven gebleve(n) van henr(icke) wilen/
vand(er) rijen en(de) oic twee mudden corens erffelijc op/
alle de goede magrieten wilen van molle wettige/
docht(er) des voirs(creven) wilen jans die hij hadde van lijsbette(n)/
wilen vand(er) rijen zijnen tweesten wive sust(er) der/
voirs(creven) magrieten vand(er) rijen in hue(re)n testamente/
gemaict en(de) gelaten hadde den voirs(creven) wilen janne/
hue(re)n vad(er) en(de) die de voirs(creven) wilen hue(r) vad(er) met/
zijnen testame(n)te maicte den voirs(creven) jacoppe zijnen/
sone vanden tweesten bedde dwelc de voirs(creven)/
jan de becke(re) meynde ter contra(r)ien dat de voirs(creven)/
magriete wilen van molle des gheen macht/
en hadde te doen(e) overmits eenen testeme(n)te/
gemaict bij wilen henricke van rijen en(de) machteld(en)/
van dormale zijnd(er) huysvr(ouwe) oud(er) vad(er) en(de) oud(er) moed(er)/
der voirs(creven) wilen magrieten van molle die inden/
selven test(ament)e gemaict en(de) geordin(er)t hebben dat de/
voirs(creven) magriete en(de) barbele van molle hue(r) sust(er)/
die voir der selv(er) magrieten aflivich was de voirs(creven)/
goede niet en soude moegen v(er)setten v(er)coopen/
oft v(er)thie(re)n in alsoe v(er)re zij beide storven sond(er)/
wettige gebuerte dat de selve goede wed(er)comen/
souden op de naiste erfgenamen der voirs(creven) wilen/
henricx vand(er) rijen en(de) machtelden van dormale/
zijnd(er) huysvr(ouwe) met malcande(re)n mynlijck eens/
wordden en(de) v(er)accordeert zijn bij ond(er)wijse van hue(re)n/
/ vrienden in wed(er)zijde d(aer)toe genomen ind(er) manie(re)n/
hier nae volgen(de) Ende yerst dat de voirs(creven) jan/
de becke(re) t(er)stont o(n)belet sal aenveerden alle/
de goede beyde have en(de) erve acht(er) den voirs(creven) wilen/
henricke vand(er) rijen en(de) zijnd(er) voirs(creven) huysvr(ouwe) ge/
bleven Des sal de selve jan de becke(re) den/
voirs(creven) jacoppe van molle puer om gods wille/
gheven en(de) betalen de so(m)me van xiii croone(n)/
te xxiiii st(uvers) nove mo(n)ete (et)c(etera) tstuc eene croone/
d(aer)af van heden over een jair naistc(omende) eene d(aer)af/
opden selven dach over een jair v(er)volgen(de) en(de)/
tsurplus te weten(e) xi croone(n) van opden selve(n)/
dach over een jair d(aer)naist volgen(de) quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
Met voirw(er)den oft de voirs(creven) jacop aflivich wordt/
eer de voirs(creven) t(er)mijnen in al oft in deele v(er)schenen/
wae(re)n dat de voirs(creven) jan de becke(re) alsdan o(n)gehouden/
sal zijn van des noch onv(er)schenen sal zijn ten/
tijde vand(er) aflivich(eit) des voirs(creven) jacops Ende hier/
mede sal deselve jacop te vreden staen sond(er)/
den voirs(creven) janne zijnd(er) huysvr(oyuwe) oft hue(r) goede in/
toecomen(de) tijden uuyt saken vanden voirs(creven) testa/
me(n)te te moegen pramen vexe(re)n quellen oft/
moeyen voir enige gerichten geestelijck oft weerlijc/
in enig(er) manie(re)n Ende d(aer)voi(r)e hebben geloeft/
de voirs(creven) pet(er) en(de) zijne huysvr(ouwe) inne te staen(e)/
en(de) den voirs(creven) jacoppe te vervaen(e) en(de) in dien te/
hebben(e) dat hij tot zijnen dagen comen zijnde/
behoirlijke quitan(cie) en(de) quijtsceldinge doen sal et/
tantu(m) cor(am) hove donck m(ar)tii xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator