SAL7775, Act: V°308.2-R°309.1 (505 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°308.2-R°309.1  
Act
Date: 1490-03-16

Transcription

2021-02-09 by Karel Embrechts
Alsoe te meer stonden comen zijn bijden raide vand(er) stadt jan van/
scoenvorst pauwel de verwe(re) ende meest(er) staes vand(er) hoeve(n) van/
wege(n) ende inden name der dorpen van gelege(n) ond(er) de heerlich(eit)/
van aerschot als langdrop bethekem rillair testelt en(de) messelbroec/
te kynne(n) geven(de) hoe dat zij nae dat de stadt van aerschot/
tondergegaen en(de) beweldicht was zij wae(re)n ov(er)come(n) mett(er)/
genad(en) des h(er)toge(n) van zaxssen lieuten(ant) gene(r)al ons ald(er)/
gened(ichs)[te] hee(re)n des rooms coni(n)cx en(de) ons gened(ichs)[te] hee(re)n eertsh(er)tog(en)/
ph(ilip)s zijns soens en(de) hadden geco(m)poneert voir en(de) om eene/
seke(r) so(m)me va(n) pe(n)ni(n)g(en) van hue(re)r mesdaet van dat zij d(aer) te/
voe(re)n houden(de) de p(ar)tie (con)trarie ons ald(er) gened(ichs)[te] hee(re)n hadden/
gep(er)peteert welke so(m)me va(n) pe(n)ni(n)g(en) zij tot hue(re)n laste/
alleene hadden moete(n) v(er)vallen syndert den welken zij/
hadde(n) gehoude(n) de p(ar)tie desselfs ons ald(er) gened(ichs)[te] hee(re)n mits/
den welken den inhouden(en) vand(en) tractate van peyse begrijpen(de)/
dat de ghene die ten dage vande(n) selve(n) tractate houden(de)/
wae(re)n p(ar)tie ons voers(creven) ald(er) gened(ichs)[te] hee(re)n soude(n) zijn ende/
blive(n) ongehoude(n) mede te co(n)tribue(re)n inder so(m)me(n) vanden/
selve(n) tractate mits seke(re)n v(er)clae(re)n d(aer)op bijden gened(en)/
/ des voers(creven) h(er)togen van zaxssen ende den hee(re)n vande(n) raide/
gedaen ter p(rese)ncien vande(n) gedeputeerde(n) van des(er) stad/
ende ande(re)n reden(en) bij hen v(er)claert zij hoopte(n) ongehoude(n)/
te zijne van te gelden(e) oft te co(n)tribue(re)ne ind(er) so(m)men/
vande(n) tractate van peyse van des(er) stadt Es bijden/
raide vand(er) stadt notabelijc vergadert ierst gevisiteert/
de brieve(n) vand(er) co(m)positien dier vand(en) voers(creven) dorpe(n)/
gehoirt trapport vande(n) gedeputeerde(n) die bij tvoers(creven)/
v(er)clae(re)n hadden geweest en(de) nae goede deliberatie/
uutgesproken ghet(er)mineert ende v(er)claert dat de ingeseten(en)/
der voers(creven) dorpe(n) sulle(n) zijn en(de) blive(n) ongehoude(n) ende/
onbelast van medeco(n)tribucie(n) te doene ind(er) so(m)me(n) va(n)/
peyse van des(er) stadt en(de) quartie(r) in pleno (con)s(ili)[o] m(ar)tii/
xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator