SAL7775, Act: V°325.3 (545 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°325.3  
Act
Date: 1490-04-01

Transcription

2021-02-07 by Karel Embrechts
It(em) marie van ha(m)me weduwe peet(er)s wijlen steenhouwers/
heeft geloeft magrieten beatren wed(uw)[e] jans wijlen mathijs scoe(n)makers/
te lossen alsulk(en) slapelaken(en) als hue(r) deselve magriete geleent/
heeft ende die de voirs(creven) marie bekint dat sij te lombaerden/
gedragen heeft tusschen dit en(de) een maent nae passchen/
naistcomen(de) ende huer die over te leve(re)n sonder cost oft last/
derselver magrieten Heeft voirt geloeft dat sij gheen huer/
haeflijke goede die sij alsnu heeft ende besitten(de) es en sal/
minde(re)n oft ewech doen voir d(er)re tijt toe sij de voirs(creven) lossinge/
gedaen sal hebben t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] cor(am) borchove(n) subst(itut)[o] burg(imagistr)[o] ap(ri)lis p(rim)[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator