SAL7775, Act: V°329.2-R°330.1 (551 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°329.2-R°330.1  
Act
Date: 1490-04-02

Transcription

2021-02-08 by Karel Embrechts
Tusschen gielijse vanden meertshove(n) den ouden en(de)/
hubrechte de becke(re) vette(r) die tegen den selve(n)/
gielijse gecocht heeft alle de calfsvellen die de/
voirs(creven) gielijs hebben sal tusschen dit en(de) s(in)[t] jansdach/
naistcomen(de) als p(ar)tien bekinden d(aer)af de voirs(creven)/
hubrecht meynde te gestaen(e) met lichte(n) gelde/
te betalen(e) mits dat de come(n)scap geschiet/
was ten tijde dat lichtgelt loop hadde en(de) de/
voirs(creven) gielijs meynde dat hij d(aer)af swaer gelt/
hebben soude wa(n)t de voirs(creven) hubrecht hem de/
come(n)scap opgeseedt hadde te kermisse lestleden/
om dat hij hem beduchte zwaer gelt te moete(n) gheve(n)/
nochtan dat hij dae(re)nbove(n) noch o(n)tfaen hadde/
alle de vellen die hij gehadt hadde tott(er) vasten(en)/
lestleden Es nae dien hen p(ar)tijen gesubmitteert/
hadden inden raide vand(er) stadt geappointeert en(de)/
uuytgesproken dat de voirs(creven) hubrecht vander/
vellen die hij tot nochtoe o(n)tfanghen heeft en(de)/
o(n)betailt zijn sal betale(n) de twee deel licht/
gelt en(de) tderdel swaergelt en(de) vand(en) ghenen/
die de voirs(creven) gielijs vorts hebben sal tot s(in)[t]/
jans(mis)s[e] toe naistcomen(de) sal de voirs(creven) hubrecht/
/ die sculdich zijn tontfangen(e) en(de) d(aer)af te betalen(e)/
al swaergelt Act(um) in (con)s(ili)[o] opidi ap(ri)lis ii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator