SAL7775, Act: V°331.1-R°332.1 (554 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°331.1-R°332.1  
Act
Date: 1490-04-02

Transcription

2021-02-08 by Karel Embrechts
Wij hermeys naus(nydere) scepen(en) te loven(e) doen/
condt en(de) kynlijck dat op heden voir ons geco(m)/
pareert zijn jan de smet sone wilen henricx/
ter eende(r) en(de) arndt de smet zijn brued(er) wille(m)/
en(de) lijsbeth smeets kinde(re) des voirs(creven) arnts ter/
ande(r) zijden ende hebben gekint en(de) geleden/
dat zij over xxx jair en(de) meer eene/
sceydinge en(de) deylinge aengegaen hebben/
en(de) tusschen hen gebuert es van eene(n) hove mette()n/
landen beemde(n) eeussele(n) bosschen heyden en(de)/
allen ande(re)n zijne(n) toebehoirte(n) gelegen inde p(ro)chie/
van pelleberch gelijker wijs de selve goede den/
voirs(creven) wilen henricke hue(re)n vad(er) en(de) den voirs(creven)/
twee gebruede(re)n ten erfpachte int jair van li/
vii m(ijn) vrouwe(n) der pryorynne(n) en(de) conve(n)te sgodsh(uys)/
van shertogen eylande bij ghempe terfpachte/
uuytgegeve(n) wairt Acht(er)volgen(de) welker dey/
lingen elc van hen tzijne dwelc hem tot zijne(n)/
lote en(de) deele gevallen en(de) aengedeylt es/
peyslijck en(de) vredelijck gehouden gebruyct en(de)/
geposseert heeft Met welke deylinge(n) zij/
en(de) elc van hen v(er)cleerden en(de) bekinden tevreden/
te zijne behalve(n) alleene van sesse dachmale(n)/
lants gelegen tusschen den goeden gorijs van/
s(in)[te] pet(er)s nu stas van bolloe ter eenre en(de)/
sheylichs geest lant ter ande(r) zijden d(aer)af de/
voirs(creven) jan tot noch toe gehouden en(de) voir zijn deel/
geposseert en(de) beseten heeft de drie dach(mael) lants/
gelegen ter zijden te pelleberch weert en(de)/
de voirs(creven) arndt heeft gehouden de drie dach(mael)/
gelegen ter zijden des voirs(creven) wilen gorijs van/
s(in)[te] pet(er)s goeden nu des voirs(creven) stas van bolloe/
De welke zij bekinden alsnu gema(n)gelt/
en(de) gewisselt hebben alsoe dat de voirs(creven) jan/
voir zijn deel behouden sal de voirs(creven) drie dach(mael)/
gelegen ten goeden weert des voirs(creven) wilen gorijs/
die gehouden heeft de voirs(creven) arndt en(de) de/
selve arndt sal van v nu vortaen(e) hebben dande(r)/
drie dach(mael) die jan tot zijne(n) deele gehouden/
heeft En(de) hebben d(aer)om elc van hen op des/
anders gedeelte voirs(creven) en(de) vorts van allen den/
/ ande(re)n goeden soe elc van hen die tot h(ier)toe gehadt/
gehouden geposseert en(de) gebruyct heeft behoirlijck/
gerenu(n)cieert geworpen en(de) v(er)tegen soe wel opde/
goede die zij en(de) elc van hen van zijne(n) deele alleen(e)/
v(er)cocht en(de) v(er)thiert als op de ghene die zij tegewoir/
delijck noch besitten en(de) gebruycken(de) zijn Geloven(de)/
goet vast gestentich ende van weerden te houden(e)/
alle tghene des bij hen oft enige(n) van hen d(aer)af ge/
schiet en(de) gebuert zijn mach ende malcande(re)n/
contra(r)ie van des(er) ne(m)mermeer aen te spreken te/
vexe(re)n oft te moeyen in gheenen rechte geestelijc/
noch weerlijc bij hem selven noch nyeman(de) and(er)s/
sed sat(is) alt(er) alteri si quid p(ro)ut Hebben vort ge/
loeft dat zij te gelijken laste dragen sullen/
alle rechten chijsen en(de) pachten diemen vand(en)/
voirs(creven) goeden sculdich en(de) d(aer)op hen tselve goet/
ten erfpachte uutgegeve(n) es en(de) elc zijn part/
van dien alsoe in tijts te betalen(e) dat dande(r)/
van hen noch zijn goede d(aer)af niet beschadicht/
oft geprae(m)t en sal wordden ap(ri)lis ii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator