SAL7775, Act: V°337.2 (565 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°337.2  
Act
Date: 1490-04-06

Transcription

2021-02-09 by Karel Embrechts
Item es voirw(er)de al eist soe dat de voirs(creven) kinde(re)/
tvoirs(creven) stuck erfs hebben gewarandeert op eene(n)/
d(enier) jairlijcx dat nochtan dien niet tegenstaen(de)/
soe v(er)re naemaels d(aer)uut enigen chijs bevo(n)den/
wordde gaen(de) gedragen(de) onder oft tot eene(n) stuv(er)/
toe erflic dat de voirs(creven) jan dat tzijnen laste/
sculdich sal zijn te dragen(e) sond(er) v(er)hael be/
halve(n) oft(er) meer uutghinge dan eene(n) stuv(er)/
erflic dat hij alsdan geheel sal moege(n) v(er)hale(n)/
tgene des d(aer)uut bevonde(n) sal wordden gaen(de) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator