SAL7775, Act: V°344.2 (582 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°344.2  
Act
Date: 1490-04-22

Transcription

2021-02-15 by Karel Embrechts
Want de weduwe jans pet(er)s geheete(n) naelde geleydt/
zijnde nae den rechte van des(er) stadt uut crachte/
van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot alle den goeden/
beyde have en(de) erve der wed(uw)[en] svrancx wilen/
symoens hee(re)n arnts priest(er)s en(de) katline(n) symoens/
hue(re)r kinde(re)n soe waer die gelegen zijn haer met/
gielijse de vos vorste(r) alle deselve goede heeft doen/
leve(re)n ende den voirs(creven) kinde(re)n oft zij hen tegen/
de voirs(creven) leveri(n)ge hadden willen allege(re)n dach van/
rechte op heden dienen(de) alhier te compare(re)n inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) doen be/
scheiden Tot welken dage de voirs(creven) kinde(re) noch/
nyma(n)t van hue(re)n wegen en es [zijn] geco(m)pareert/
den voirs(creven) geleidder co(m)pare(re)nde en(de) trecht vort v(er)sueken(de)/
d(aer)inne soe hebben de scepen(en) y van loven(e)/
yerst aengehoirt den voirs(creven) vorste(r) die cleerde bij/
zijnen eede de leveri(n)ge en(de) dach bescheidinge voirs(creven)/
geschiet te zijne ter manissen smeyers gewesen/
met vo(n)nisse datmen der voirs(creven) geleidder vand(en)/
voirs(creven) goeden houden soude inde macht van hue(re)n/
scepen(en) brieve(n) beleide soe v(er)re het noch voir hen/
scepen(en) comen es eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator