SAL7775, Act: V°350.4-R°351.1 (597 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°350.4-R°351.1  
Act
Date: 1490-04-24

Transcription

2021-02-14 by Karel Embrechts
Compare(re)nde voir den raide vand(er) stadt he(n)rick de/
ruyssche jan van ophem he(n)rick fijten en(de) arndt/
moleman als bedesett(er)s sdorps van bierbeke/
ter eenre en(de) marien molema(n)s om der groot(er)/
beden wille lestwerf gestelt om te furne(re)n de/
pe(n)ni(n)gen vand(en) getracteerden peyse der divisien/
en(de) orlogen lest geweest ter ande(r) zijden beg(er)den/
de voirs(creven) bedesett(er)s te hebben(e) tghene d(aer)op zij der/
voirs(creven) marien bij hue(re)n eede van hue(re)n goeden en(de)/
bewinde die zij hadde inden voirs(creven) dorpe gestelt/
hadden D(aer)tegen de voirs(creven) marie dat weygerende/
seyde dat zij wae(r) eene ingeseten(e) portersse va(n) des(er) stadt/
en(de) [dat] zij huere goede(n) in bierbeke uuytgegeven/
hadde dair en(de) d(aer)om zij behoirde te gestaen(e)/
gelijck ande(r) port(er)s oft porterssen en(de) ingeseten(en)/
van des(er) stadt sond(er) van enige(n) bewinde te moete(n)/
contribue(re)n D(aer)op de voirs(creven) bedesett(er)s seyden dat/
de voirs(creven) marie voir duytroepe(n) vand(er) peyse/
/ en(de) nae altijt altij betailt hadde alle beden/
ende settingen ald(aer) geschiet tot nu toe behalve(n)/
dese groote bede d(aer)inne zij recuseerde te co(n)tribue(re)n/
tghene d(aer)op zij gestelt was en(de) dat jan molema(n)/
jans sone thof der voris(creven) marien te bierbeke/
bewoent heeft en(de) nae der hant siende dat hem/
dat bewint te cleyne was dat hij wed(er)om/
d(aer)uut getogen was En(de) uuytgetoge(n) zijnde dat/
de voirs(creven) marie tvoirs(creven) hue(r) hof selve wed(er)om/
aenveert heeft en(de) gehouden eene wile tijts met/
hue(re)r familien en(de) beesten en(de) naemaels wed(er)om/
uutgegeve(n) en(de) als de voirs(creven) marie tvoirs(creven) hue(r)/
hof uuytgegeve(n) hadde dat zij in duytgeve(n)/
van dien een huys met eend(er) came(re)n d(aer)inne/
behouden heeft om d(aer)inne te gaen(e) (et)c(etera) en(de) meer/
ande(r) reden(en) d(aer)mede zij bedesett(er)s sustineerden/
dat zij gehouden souden zijn van hue(re)n bewinde/
te co(n)tribue(re)n Alle dwelc deselve bedesett(er)s soe/
v(er)re dat in feyte gelegen wae(r) p(rese)nteerden te/
thoene(n) hopen(de) voir hue(r) co(n)clusie alle de selve/
poente(n) bij marien gekint oft gethoe(n)t dat zij/
als voi(r)e sculdich soude zijn te contribue(re)n Is/
get(er)mineert en(de) uuytgesproken nae thoen ge/
hoirt in wed(er)zijden dat de voirs(creven) marie sal/
gehouden zijn te contribue(re)n ind(en) lasten daer/
questie om es gelijck eene(n) ingeseten(e) vand(en)/
dorpe behalve(n) soe v(er)re hij en(de) zijne huysvr(ouwe)/
vortaen(e) blive(n) woenen(de) en(de) reside(re)nde bynne(n)/
des(er) stadt zij en(de) hue(r) goeden in allen ande(re)n/
lasten toecomen(de) sal gestaen te contribue(re)n/
gelijck ande(re)n ingeseten porte(re)n van des(er) stadt/
van hue(re)n goeden ald(aer) in (con)s(ili)[o] ap(ri)lis xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator