SAL7775, Act: V°368.2 (634 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°368.2  
Act
Date: 1490-05-04

Transcription

2021-02-16 by Karel Embrechts
Alsoe als ten v(er)volge willems van lele [jasp(er)s va(n) wilre] als p(ro)cur(eur) der/
wed(uw)[en] wi hee(re)n m(er)tens van wilre die met scepen(en)/
brieven van loven(e) heeft opde goede hier nae volgen(de)/
xviii mudden even(en) erfpachts gescreve(n) es geweest met/
brieve(n) van des(er) stadt hem aen den meye(r) van wave(r) oft/
zijne(n) stadhoude(r) hem alle de selve goede te leve(re)n oft/
den bring(er) der voirs(creven) brieve(n) in zijne(n) name ende pete(re)n/
otten oft hij hem d(aer)tegen hadde willen oppone(re)n dach/
van rechte op heden dienen(de) alhier te compare(re)n inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) doen be/
scheiden Ald(aer) de voirs(creven) pet(er) noch nyema(n)t van/
zijne(n) wegen en es geco(m)pareert den voirs(creven) geleidde(n)/
co(m)pare(re)nde en(de) trecht vort v(er)sueken(de) soe hebben/
de scepen(en) van loven(e) yerst aengehoirt pauwelse/
bierma(n)s bode te voete van des(er) stadt die cleerde/
bij zijne(n) eede de leveri(n)ge [geschiet te zijne] sond(er) enige dach bescei/
dinge yema(n)de gedaen te zijne wa(n)t de goede al/
ledich lagen soe hij cleerde
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator