SAL7775, Act: V°390.3-R°391.1 (697 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°390.3-R°391.1  
Act
Date: 1490-05-26

Transcription

2021-02-20 by Karel Embrechts
Vand(er) questien voir den raide vand(er) stadt geport/
tusschen janne cruypla(n)t den jongen als p(ro)cur(eur) en(de)/
meye(r) hee(re)n henricx van witham hee(re) tot bout(er)she(m)/
ridders ter eenre en(de) hee(re)n ph(ilips)e van scoonhoven/
ridde(r) ter ande(r) zijden aengaen(de) der so(m)men van/
xl croonen te xxv st(uvers) tstuc die de selve h(er) ph(ilip)s/
den voirs(creven) hee(re)n henricke met eend(er) cedullen/
ond(er) zijns selfs hantteeken geteekent en(de) oic/
metten hantteeken(en) van gielijse van boechoute/
en(de) henr(icke) van beringen vand(er) daet xiiii[c] lxxxvii/
twee dage in julio geloeft hadde te betalen(e)/
soe wanneer jan de hertoge oft lyebrecht van/
houthem oft e(n)nich van hen overmeye(r) te thiene(n)/
soude wesen D(aer)af de voirs(creven) p(ro)cur(eur) inden name/
als voi(r)e betalinge eysschte mits dat de voirs(creven)/
/ lyebrecht nu meye(r) van thienen wordden was de/
welke de voirs(creven) h(er) ph(ilip)s niet en weygerde ende/
was die bereet te doen(e) behalven dat hij meynde/
met lichten gelde te gestaen(e) Ende de voirs(creven) p(ro)cur(eur)/
sustineerde want de voirs(creven) lyebrecht lange meye(r)/
wordden was voir de reductie vand(er) mu(n)ten en(de)/
de voirs(creven) h(er) ph(ilip)s d(aer)af met brieve(n) hadde gemae(n)t/
geweest lange voir duytgaen vand(er) mae(n)t die/
elken inden mandeme(n)te vand(er) r(e)ductien toegegeve(n)/
was en(de) gepubliceert om alle sculden met lichte(n)/
gelde te moegen betalen en(de) hij dat dae(re)nbynne(n)/
niet gedaen en hadde dat de voirs(creven) h(er) ph(ilip)s sculdich/
soude zijn te betalen(e) gelt als nu loopt Es/
nae dien p(ar)tien besunde(r) de voirs(creven) p(ro)cur(eur) die des/
seyde gheene(n) last te hebben(e) hen gheenssins ind(er)/
mynlich(eit) en(de) uuytsprake vand(er) stadt niet en/
hebben willen submitte(re)n mair altijt triguer/
v(er)socht get(er)mineert en(de) uuytgesproken voir recht/
dat de voirs(creven) h(er) ph(ilip)s sculdich sal zijn de voirs(creven)/
xl croonen te betalen(e) in mu(n)ten nu loopen(de)/
nae inhoudt vanden ma(n)deme(n)te oft des voirs(creven)/
hee(re)n henricx goeden moet d(aer)af te hebben(e) in/
pleno (con)s(ili)[o] opidi maii xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator