SAL7775, Act: V°396.5-R°397.1 (717 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°396.5-R°397.1  
Act
Date: 1490-06-05

Transcription

2021-02-20 by Karel Embrechts
Alsoe als ten vervolge jasp(er)s van hoilair geleydt zijnde/
nae den rechte van des(er) stadt uut crachte van scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) tot alle den goeden beyde have/
/ en(de) erve wout(er)s wilen vynck wout(er)s gorts en(de) claes/
vynck brueders des voirs(creven) wout(er)s soe wair die gelege(n)/
zijn gescreven es geweest met brieve(n) van des(er) stadt/
aen den meye(r) van libbeke oft zijne(n) stadhoude(r) te/
lovenjoel hem alle de selve goede te leve(re)n en(de)/
te doen volgen oft den bring(er) der voirs(creven) brieven/
in zijnen name ende der wed(uw)[en] des voirs(creven) wilen/
wout(er)s en(de) den voirs(creven) claese oft zij hen tegen de/
voirs(creven) leveringe hadden willen allege(re)n dach van/
rechte op heden dienen(de) alhier te compare(re)n inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) doen/
besceyden Tot welken dage de voirs(creven) p(er)sone(n) niet/
en zijn geco(m)pareert den voirs(creven) geleidden co(m)pare(re)nde/
en(de) trecht vort v(er)sueken(de) soe hebben de scepen(en)/
van loven(e) yerst aengehoirt gielijse eveloege bode/
te voete van des(er) stadt die cleerde bij zijne(n) eede/
de leveri(n)ge en(de) dachbesceydinge voirs(creven) geschiet/
te zijne ter maniss(en) smeyers gewesen met vo(n)niss(en)/
datmen den voirs(creven) geleidden vand(en) voirs(creven) goeden/
houden soude inde macht van zijne(n) scepen(en) brieve(n)/
beleide soe v(er)re het noch voir hen scepen(en) comen/
es eisdem
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator