SAL7775, Act: V°397.4-R°398.1 (720 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°397.4-R°398.1  
Act
Date: 1490-06-08

Transcription

2021-02-21 by Karel Embrechts
Condt zij allen lieden dat h(er) gouty doutrep prieste(r)/
renu(n)cie(re)nde (et)c(etera) m(er)ten del pie(re) geheeten alla sone/
wilen jans beyde van dongelb(er)ge en(de) reynier del/
haye sone wilen henricx van incourt in p(rese)ncia/
hebben genome(n) ende bekint genome(n) te hebben(e)/
van hee(re)n janne vanden steenwinckele deken(en)/
meest(eren) jorijse burgen(en) en(de) hee(re)n janne a(m)brusas/
canonicken der kerken van s(in)[t] jacops opde biest/
de thiende der cap(it)len vand(er) selver kercken gelegen/
/ te yncourt en(de) te fay Te houden en(de) te hebben van s(in)[t]/
jans(mis)s[e] naistcomen(de) twee jai(r)en lang due(re)nde deen/
nae dand(er) sond(er) middel v(er)volgen(de) elcx jairs dae(re)n/
bynnen om en(de) voir xxxv rinschguld(en) te xx st(uvers) tstuc/
alle jai(r)e half te kersmisse en(de) half s(in)[t] jansmisse te/
betalen(e) ende te loven te leve(re)n los en(de) vry bove(n)/
alle costen lasten subve(n)cien tempeesten en(de) ande(re)n toe/
vallen die souden moegen geschien en(de) boven tghene/
des dair uuytgaet quol(ibe)t ass(ecutu)[m] et quil(ibe)t aliu(m) de/
t(er)cia p(ar)te coram eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator