SAL7775, Act: V°398.2 (721 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°398.2  
Act
Date: 1490-06-09

Transcription

2021-02-21 by Karel Embrechts
Condt zij allen lieden dat jan de smet geheeten/
de haechmake(re) in p(rese)ncia heeft genomen en(de) bekint/
genomen te hebben(e) van jouffr(ouwe) katline(n) roosart wed(uw)[e]/
lyebrechts wilen gielijs een stuck lants houden(de)/
omtri(n)t v dach(mael) gelegen aen den perck muer bij/
loven(e) Te houden en(de) in pechtinge(n) te besitten van/
half m(er)te lestleden eenen termijn van x jai(r)en/
lanck due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel v(er)volgen(de)/
dyerste drie jai(r)en om met de ande(r) drie jai(r)en tsjaers/
om vijf hollan(sche) guld(en) te xvi st(uvers) tstuc en(de) de vie(r) leste/
jai(r)en elcx jairs om vi gelike hollan(sche) guld(en) alle/
jai(r)e s(in)[t] andriesmisse ap(oste)ls te betalen(e) [de(n) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)[m]] Item sal/
de voirs(creven) jan tvoirs(creven) lant laten tzijne(n) afsceyden gewo(n)ne(n)/
gelijck reegenooten ombesaeydt It(em) soe v(er)re yema(n)t/
den voirs(creven) janne e(n)nich hinder oft stoot maicte aen/
tselve lant dat heeft geloeft de voirs(creven) wed(uw)[e] af/
te doen(e) d(aer)voi(r)e haer borge es claes gielijs hue(r)/
swag(er) renu(n)c(ians) et p(ri)ma Ende dese voirw(er)den (et)c(etera) cor(am)/
hermeys naus(nydere) junii ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator