SAL7775, Act: V°404.4-R°405.1 (739 of 763)
Search Act
previous | next
Act V°404.4-R°405.1  
Act
Date: 1490-06-16

Transcription

2021-02-20 by Karel Embrechts
Ind(er) saken van gescille geport voir den raide vand(er) stadt/
tusschen ja(n)ne de ma(n)demake(re) inden name en(de) van wege(n)/
smeyers van ca(m)penhout ter eenre zijd(en) en(de) he(n)rick vand(en)/
hornicke diens goede de voirs(creven) meye(r) hadde gearresteert/
en(de) de selve henr(ick) als porte(r) van des(er) stadt uutgescreve(n)/
hadde ter ande(re) seggen(de) de voirs(creven) jan inden name/
als voi(r)e dat de voirs(creven) henricke tonrechte de voirs(creven)/
brieve(n) van ontslage hadde geimpetreert hopen(de) voir/
zijne co(n)clusie dat dien niet tegenstaen(de) hij ende/
zijn goeden souden wordden gere(n)voyeert ter plaetsen/
van buertmeerbeke want de voirs(creven) meye(r) die ald(aer)/
nae recht hadde gearresteert Ov(er)mits dat de voirs(creven)/
/ henrick boven dien dat de voirs(creven) meye(r) d(aer) te voi(r)en/
aen den voirs(creven) meye(r) hadde geco(m)mert drie rinschguld(en)/
die hij als borge jans van bullestrate(n) sculdich was/
den provost vanden maerscalcken en(de) enigen inge/
seten(en) van mechelen die rinschguld(en) over geg(even)/
hadde en(de) betailt den selve(n) provost en(de) ingeseten(en) mits/
den welken soe v(er)re hij des gethoene(n) conste des hij hem/
v(er)mat hij contenteerde totten voirs(creven) re(n)voye Den voirs(creven)/
henr(icke) sustine(re)nde de contra(r)ie ontkinde de voirs(creven) yerste/
co(m)meringe behoirlijc nae recht aen hem te zijne geschiet/
Es get(er)mineert bijden voirs(creven) raide yerst aengehoirt/
den thoen van p(ar)tien besund(er) vand(en) voirs(creven) janne inden/
name als voi(r)e die des niet en volqua(m) dat zij met/
zijne(n) eyssche ende co(n)clusien opden voirs(creven) henricke es/
v(er)doelt in (con)s(ili)[o] junii xvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator