SAL7776, Act: R°129.2-V°129.1 (290 of 893)
Search Act
previous | next
Act R°129.2-V°129.1  
Act
Date: 1490-11-09

Transcription

2020-06-26 by Greet Stevens
Item de voirs(creven) gehuysschen hebbe(n) geloeft ind(ivisim) den/
voirs(creven) m(er)ten(e) en(de) zijne(n) naecomelinge(n) schadeloes/
en(de) costeloes te houden(e) en(de) jairlijcx te betalen(e)/
alsulken drie r(insch)guld(en) vallen(de) jairlijcx [vacat]/
die de voirs(creven) m(er)ten sculdich es met scepen(en) brieve(n)/
van loven(e) vand(er) daet xiiii[c] [vacat]/
he(n)ricke vand(en) heyden geheete(n) yngeram en(de) den
//
voirs(creven) m(er)ten(e) d(aer)af to(n)theffen(e) en(de) al te doen(e) dat/
de selve m(er)ten selve sculdich soude zijn te doen(e)/
oft hij met rechte d(aer)toe bedwonge(n) wae(re) ad mo(nitionem)/
d(i)c(t)i m(ar)tini ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] Eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2016-02-05 by Jos Jonckheer