SAL7776, Act: R°147.3-V°147.1 (332 of 893)
Search Act
previous | next
Act R°147.3-V°147.1  
Act
Date: 1490-11-20

Transcription

2019-10-08 by Greet Stevens
Compare(re)nde voir den raide vand(er) stadt jan pynnock/
natuerlijck die inden name en(de) van wegen/
shee(re)n van chantraine in des(er) stadt in hachten hadde/
pete(re)n pet(er)mans wynne vand(en) hove van wals/
berghe voir gebreck van voldoeni(n)ge(n) vand(er)/
pechtinge(n) desselfs hoefs ter eend(er) zijden en(de) de/
voirs(creven) pet(er) ter ande(re) sustine(re)nde de voirs(creven) jan dat
//
de voirs(creven) peter soude blive(n) in hachten tot der/
decisien incluys en(de) dat hij hem soude hebben/
voldaen en(de) de voirs(creven) peter ter contra(r)ien? die/
p(rese)nteerde rechts te plegen en(de) caucie van zijne(n)/
brued(er) dat hij van dage te dage tot den ynde/
uut tegen den voirs(creven) janne alhier rechts sal/
plegen Es get(er)mineert dat de voirs(creven) pet(er)/
voldoen(e) zijne voirs(creven) p(rese)ntacie d(aer)op sal zijn/
o(n)tslagen In (con)s(ili)[o] nove(m)br(is) xx
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byHadewijch Masure
Last update: 2015-08-18 by Jos Jonckheer