SAL7776, Act: R°203.3-V°203.1 (465 of 893)
Search Act
previous | next
Act R°203.3-V°203.1  
Act
Date: 1491-01-07

Transcription

2020-10-26 by Greet Stevens
It(em) arndt vand(er) lynden sone wilen lodewijcx/
wijng(ar)de(r) die opden xxvi[en] dach van nove(m)bri/
int jair van lxxvi lestleden v(er)crege(n) heeft tege(n)/
magriete(n) van dormale wed(uw)[e] g(or)ts wilen qua(n)/
telarts een huys en(de) hoff metten wijng(ar)de/
d(aer)toe hoiren(de) en(de) allen zijnen toebehoirte(n) gelege(n)/
inde groefstrate tusschen dand(er) huys en(de) hoff/
mette(n) wijng(ar)de der voirs(creven) magriete(n) naist/
den voirs(creven) goeden en(de) de goede vrancx van a(m)borge(n)/
welke goede de voirs(creven) magriete den selve(n) arnde/
gewarandeert heeft op xv cap(uyne) en(de) xv oude gr(ipen)
//
sond(er) meer co(m)mers d(aer)uuyt en(de) mette(n) voirs(creven) goeden/
der voirs(creven) magrieten noch es bevonde(n) gaen(de) een/
mudde corens erfpachts in p(rese)ncia heeft geloeft/
voir hem en(de) zijnen naecomelinge(n) besitte(re)n zijnd(er)/
voirs(creven) goeden der voirs(creven) magriete(n) en(de) hue(re)n naecome/
lingen besitte(re)n van hue(re)n voirs(creven) goeden tselve/
mudde corens van nu vortaen(e) tot ewige(n) dage(n)/
van zijnen goeden te dragen(e) en(de) te betalen(e) soe/
in tijts dat de voirs(creven) magriete en(de) hue(re) voirs(creven)/
goede d(aer)af niet en sullen beschadicht wordde(n)/
ta(m)q(uam) ass(ecutu)[m] Ende d(aer)voi(r)e heeft hij v(er)obligeert/
in title van wettigen ond(er)pande de voirs(creven) zijn/
goede de quo sat(isfacere) et war(andizare) sub d(i)c(t)o ce(n)su Pro/
mittens d(i)c(t)us arnold(us) in hiis p(ro)sta(r)e et tales/
habe(re) gerardu(m) et el(i)sa(beth) suos liberos quos r(e)tinuit/
ab aleyde quond(am) vand(en) velde eius p(ri)ma(r)ia/
uxore a(n)nis mi(n)ores q(uod) du(mmod)[o] ad debita(m) p(er)vene(ri)nt/
p(re)missa(m) sub pignoratione(m) app(ro)babu(n)t et ratificabu(n)t/
Et tantu(m) p(ro)ut Cor(am) buetsele vynck ja(nua)[rii] vii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-08-29 by kristiaan magnus