SAL7776, Act: V°171.2-R°172.1 (386 of 893)
Search Act
previous | next
Act V°171.2-R°172.1  
Act
Date: 1490-12-03

Transcription

2019-04-27 by Greet Stevens
Vand(er) questien uutstaen(de) tusschen janne py(n)nock/
natuerlijc als actie hebben(de) van m(ijn) hee(re) van/
chantraine d(air)voi(r)e jan hem pri(n)cipael maict/
vand(en) hove desselfs hee(re)n van walsberghe ter/
eenre en(de) pete(re)n pet(er)mans wynne vand(en) selve(n)/
hove aengaen(de) den cortsele en(de) ande(re)n gebreke(n)/
die de voirs(creven) wynne en(de) oic des de voirs(creven)/
pynnock den voirs(creven) wynne malcande(re)n eysschen(de)/
zijn en(de) bege(re)n te hebben(e) d(air)af zij in questien/
gestaen hebben alh(ier) voir den raide vand(er) stadt/
en(de) oic van alle sgheens des zij tot malcande(re)n/
te segge(n) souden moege(n) hebben tot des(en) dage/
toe hebben hen de voirs(creven) p(ar)tien v(er)bonden/
Te weten(e) de voirs(creven) jan in vrancke(n) ludvijs/
en(de) roelofve van wanghe En(de) de voirs(creven) wy(n)ne/
in woute(re)n van he(n)nensdale en(de) janne boloye/
geheeten wolfs met voirw(er)den dat de voirs(creven)/
p(ar)tijen bynne(n) xv dagen nae naistc(omende) sulle(n)/
informe(re)n hue(r) segghers van hue(re)n geschille(n) die/
bynne(n) xv dagen d(air)nae hue(r) eendrachtige/
uuytsprake sullen moete(n) doen en(de) bij alsoe/
de seggers des niet en ov(er)comen sulle(n)/
zij same(n)tlijc eene(n) overman neme(n) die/
geinformeert zijnde bynne(n) acht dage(n) nae/
die leste xv dagen zijne uuytsprake/
doen sal van p(ar)tien gescillen voirs(creven) It(em) oft/
enig(er) p(ar)tien seggers gebrake oft bynne(n) mid/
delen tijde aflivich wordde sal die p(ar)tie/
in de stadt van dien eene(n) ande(re)n moege(n)/
kyesen Promitten(tes) ratu(m) sub abandone
//
duce(n)taru(m) coronaru(m) per p(ar)te(m) contravenien(tem) t(er)ciati(m)/
fabrice eccl(esi)e sancti petri lovanien(sis) regie maiestati/
et p(ar)ti obs(er)vanti exigend(a) et applican(da) Cor(am)/
pynnock vynck dece(m)br(is) iii
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2015-08-25 by Jos Jonckheer