SAL7776, Act: V°429.2 (726 of 893)
Search Act
previous | next
Act V°429.2  
Act
Date: 1491-04-16

Transcription

2020-02-26 by Greet Stevens
Item jan de hane sone wilen jans en(de)/
berbele shane(n) zijn sust(er) de selve berbele/
met co(n)sente weten(e) ende v bijzijne/
desselfs huers brued(er)s en(de) willems tybe/
van huer(er) moed(er) wegen affirman(tium) hebbe(n)/
gekint en(de) geleden dat jan boxhoe(re)n/
als man en(de) mo(m)boir katline(n) shane(n) sijnd(er) huysvr(ouwe)/
en(de) lijsbeth shane(n) hue(r) sust(ere)n des voirs(creven)/
wilen jans den selve(n) wilen janne vad(er)/
des voirs(creven) jans en(de) berbelen in zijnen/
leven(en) volcomelijc gelost en(de) afgequete(n)/
hebben alsulken twee mudden corens/
erfpachts als den selve(n) wilen hue(re)n vad(er)/
in deylinge(n) gevallen wae(re)n aen en(de) op/
een gelege s(in)[te] pet(er)s rode gelege(n) den/
voirs(creven) ja(n)ne boxhoe(re)n zijnd(er) huysvr(ouwe)/
en(de) lijsbetten huer(er) sust(er) voirs(creven) tegen/
den selve(n) wilen janne in deylinge(n)/
gevallen Scelden(de) d(aer)af den selve(n)/
gehuysschen lijsbetten de voirs(creven) goede/
d(aer)voi(r)e v(er)oblig(eer)t volcomelijck quijt Geloven(de)/
ad voirde(r) guedinge en(de) vestich(eit) te doen(e)/
Et sat(is) p(ro)ut Coram buetsele/
vynck aprilis xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-10-06 by Jos Jonckheer