SAL7776, Act: V°514.1 (874 of 893)
Search Act
previous | next
Act V°514.1  
Act
Date: 1491-06-21
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-26 by Greet Stevens
Item eene sceydinge en(de) deylinge gedaen/
en(de) gemaict zijnde tusschen raese van/
grave(n) ende jouffr(ouwe) katline(n) van dongelb(er)ge/
docht(er) wilen jacops zijnd(er) huysvr(ouwe) weduwe jans/
wilen vand(en) tymple voir hen en(de) inde(n) name/
en(de) van wegen lodewijcx en(de) jouffr(ouwe) jozijne(n) vand(en)/
tymple huer(e) kinde(re)n die zij behoude(n) heeft/
vanden voirs(creven) wilen janne hue(re)n yerste(n) man/
ond(er) hue(r) dage met consente wille weten(en)/
en(de) bijzijne claes de keersmake(re) oude ooms/
ende jans vand(er) lynde(n) maech der voirs(creven) kinde(re)n/
vanden tymple van svad(er)s zijden gords vande(n)/
berghe ende lodewijcx van schore als mage(n)/
der selv(er) kinde(re)n vand(er) moed(er) zijden affirman(tium) (et)c(etera)/
ter eenre ende lodewijcke vand(er) borch/
voir hem selven en(de) inden name en(de) van/
wegen jans jouffr(ouwe) marien en(de) katline(n) vand(er)/
borch zijnd(er) kinde(re)n ond(er) hue(r) dagen zijnde die/
hij behoude(n) heeft van jouffr(ouwe) marien wilen/
van dongelb(er)ge zijnd(er) huysvrouwe(n) sust(er) der/
voirs(creven) jouffr(ouwe) katline(n) met co(n)sente wille weten(e)/
en(de) bijzijne loenijs van udeke(m) en(de) des voirs(creven)/
jans vand(er) lynden van svad(er)s wege(n) ende/
des voirs(creven) gords vande(n) berghe en(de) lodewijcx/
vand(er) borch vand(er) moed(er) zijden affirman(tium) ter/
ande(r) zijden vand(en) goeden chijsen rinten/
en(de) erfpachte(n) die hen bleve(n) ende v(er)storve(n)/
zijn van en(de) nae de doot en(de) aflivich(eit)/
jouffr(ouwe) lijsbette(n) wilen vande(n) berghe moeye der/
voirs(creven) jouffr(ouwe) katline(n) van dongelb(er)ge en(de) wile(n)/
jouffr(ouwe) marien van dongelb(er)ge Te deylen(e)
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Add. 1 [links in de marge]
Date: 1491-06-21
LanguageNederlands

Transcription

2020-02-26 by Greet Stevens
Is opt beworpe(n) van/
des(en) genoteert duffle/
kersmake(re) junii xvi
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2015-10-20 by Jos Jonckheer