SAL7778, Act: R°259.2 (514 of 812)
Search Act
previous | next
Act R°259.2  
Act
Date: 1493-02-08

Transcription

2020-01-10 by Walter Winnelinckx
It(em) katlijne marcolfs weduwe arnts wijlen cuttens/
die met scepen(en) brieven van loeven(e) vander daet/
maii ii a(n)no lxxxvii lestleden heeft ende houden(de)/
es op de voirs(creven) erve ende oick op seke(re) lande opde/
loe gelegen xii r(ins) guld(en) erflijck dair voe(r) naemaels/
bijde voirs(creven) gehuysschen tonderpande gesedt es thuys/
geheete(n) den pellicaen met zijne(n) toebehoirt(en) [cu(m) tuto(r)e] in/
p(rese)ntia heeft uuyt crachte vanden testamente des voirs(creven)/
wijlen arnts huers mans mits seke(re)n vesticheyden/
ende bewijssenissen van goeden ende onderpanden/
die hue(r) op heden bijde voirs(creven) gehuysschen voir/
de voirs(creven) rinte van xii rins guld(en) erflijck/
tonderpande gesedt zijn volcomelijc quijtgescouwe(n)/
de voirs(creven) onderpande dair inne de voirs(creven) merten/
alsnu gegoet ende geerft is opde selve goede/
ende onderpande behoirlijc tot behoef des voirs(creven)/
mertens renu(n)cie(re)nde ende verthijen(de) Geloven(de)/
die ne(m)mermeer aen te spreken(e) noch te pramen/
in e(n)niger manie(re)n bij huer selve(n) noch nieman(de) anders p(ro)ut/
cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2015-09-22 by Jos Jonckheer