SAL7778, Akte: R°316.3-V°316.1 (615 van 812)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°316.3-V°316.1  
Act
Datum: 1493-03-12

Transcriptie

2018-12-11 door Walter Winnelinckx
Alsoe als ten vervolge meest(er) gheerts van/
baussele als procur(ator) gerards van baussele/
zijns vaders als geleyt zijnde nae des(er)/
stad rechte voir zijn wettich gebreck uut/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) tot/
alle den goeden beide have en(de) erve gheerts/
wijlen van halen jans wijlen paparts/
gheerds slaechs en(de) m(er)tens wijlen vand(en)/
berghe soe wair die gelegen zijn met brieve(n)/
van des(er) stad gescreven es geweest aen/
den meye(r) van halen oft zijne(en) stadhoude(r)/
te corttenaken ende versocht zee(r) ernstelijck
//
alle de goede der voirs(creven) p(er)soene(n) te leve(re)n en(de) te/
doen volgen der voirs(creven) p(er)soene(n) geleidder oft den bring(er)/
ons(er) brieve(n) in zijne(n) name Ende henricke van/
halen sone des voirs(creven) wijlen gheerts ghijsbrechte van/
beckevoirt marie van halen zijne huysvrouwe/
en(de) de ande(re) kinde(re) des voirs(creven) wijlen gheerts [en(de)] den voirs(creven)/
gheerde slaechs en(de) de wettige kinde(re) des voirs(creven) wijlen/
m(er)tens oft zij hen dair tegen hadden wille(n) oppone(re)n/
dach van rechte mits verstrijke van genechten op heden/
dienen(de) alh(ier) te compare(re)n inde banck voir meye(r) en(de)/
scepen(en) van loeven(en) te bescheyden(e) aldair gheen van/
hen noch procur(ator) van hue(re)n wegen en es gecompareert/
den voirs(creven) geleidden compare(re)nde en(de) trecht voirts/
versueken(de) Soe hebben de scepen(en) van loeven(en) nae/
hen behoirlijck gebleken heeft bij r(e)scripte stadhoud(e)rs/
smeyers van halen te corttenaken de voirs(creven) leveri(n)ge/
en(de) dach besch(eidinge) behoirlijc geschiet te zijne ter maniss(en)/
smeyers gewesen met vo(n)nisse dat men den voirs(creven)/
geleidden vand(en) voirs(creven) goeden houden sal inde/
macht van zijnen scepen(en) brieve(n) soe verre het noch/
voir hen scepen(en) comen In scampno cor(am) g(ra)ven/
borch boech(out) naen m(ar)cii xii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2015-10-20 door Jos Jonckheer