SAL7778, Akte: R°328.3 (642 van 812)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°328.3  
Act
Datum: 1493-03-23

Transcriptie

2018-12-27 door Walter Winnelinckx
Alsoe als ten vervolghe claes vasont als procur(ator) willems/
van gheele geleydt zijnde nae des(er) stad rechte uut/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en) tot allen den/
goeden beyde have en(de) erve willems lobbe en(de)/
zijnder moeder soe wair die gelegen zijn met willem(me)/
de cuype(re) vorste(r) van des(er) stadt alle desselfs willems/
en(de) [vacat] zijns moeders goede gelevert zijn geweest/
ende den selven oft sij hen dair tegen hadden willen/
oppone(re)n oft de voirs(creven) goede verantweerden dach van/
rechte op heden dienen(de) alh(ier) inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) te besch(eiden) Aldair/
gheen van hen noch procur(ator) van hu(n)nen wege/
en es gecompareert den voirs(creven) geleydden compare(re)nde/
en(de) trecht voirt versueken(de) Soe hebben scepen(en)/
van loeven(en) ierst aengehoirt den voirs(creven) willem(me)/
vorste(r) die cleerde bij zijnen eede de leveri(n)ge en(de)/
dach besch(eidinge) behoirlijc gedaen te zijne ter maniss(en)/
smeyers gewesen met vo(n)nisse dat men den/
voirs(creven) geleidden vand(en) voirs(creven) goede(n) houden/
sal inde macht van hue(re)n scepen(en) brieven/
soe verre het noch voir hen scepen(en) comen is/
cor(am) g(ra)ven borch boech(out) naen m(ar)cii xxiii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2015-10-20 door Jos Jonckheer